Opatření děkana č. 39/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 39/2014


Název:

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2014


Účinnost:

1. 11. 2014V Praze 15. října 2014  


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2014.


Fyzická inventura – zahájení

1. listopadu 2014

Fyzická inventura – ukončení

31. prosince 2014

Rozdílová inventura – zahájení

1. prosince 2014

Fyzická inventura – ukončení

31. prosince 2014

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

16. ledna 2015

Dokladové inventury – zahájení

16. ledna 2015

Dokladové inventury – ukončení

31. ledna 2015

Vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2015

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů31. ledna 2015

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů


20. února 2015Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2014“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 32/2013 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2013.

Přílohy:

1. Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2014

2. Jmenování komisí

3. Jmenování dílčích komisí 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

              děkan fakulty


Za správnost:

Balík Petr – správa majetkuOpatření děkana č. 39/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 39/2014


Název:

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2014


Účinnost:

1. 11. 2014V Praze 15. října 2014  


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2014.


Fyzická inventura – zahájení

1. listopadu 2014

Fyzická inventura – ukončení

31. prosince 2014

Rozdílová inventura – zahájení

1. prosince 2014

Fyzická inventura – ukončení

31. prosince 2014

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů

16. ledna 2015

Dokladové inventury – zahájení

16. ledna 2015

Dokladové inventury – ukončení

31. ledna 2015

Vyhotovení inventarizačního zápisu

31. ledna 2015

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů31. ledna 2015

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů


20. února 2015Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2014“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 32/2013 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2013.

Přílohy:

1. Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2014

2. Jmenování komisí

3. Jmenování dílčích komisí 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

              děkan fakulty


Za správnost:

Balík Petr – správa majetku