Opatření děkana č. 35/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 35/2014Název:

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UKÚčinnost:

15. 9. 2014V Praze dne 15. září 2013


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


  1. FSV UK nabízí čtyřsemestrální kurz čínského jazyka vedený rodilou mluvčí. Obsah kurzu, literatura ke kurzu a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurz je vyučován vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.

  2. Za kurz je stanovena úplata 5 200,- Kč. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK (http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-06UK.pdf ), (čl. 6 odst. 4) prominutou.

  3. Pro účast v kurzu je nutné se registrovat v průběhu září v SIS (JLB049 a JLB051). 1. října bude přihlášeným rozeslána zpráva s výši úplaty a pokyny k úhradě. Nejpozději do první hodiny kurzu (počátek října) musí účastník předložit doklad prokazující, že uhradil úplatu za kurz.

  4. Absolvování kurzů čínského jazyka může být studentům FSV UK uznáno jako splnění volitelného předmětu ve smyslu čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK (http://cuni.cz/UK-2535-version1-02UKuzVISZRUK.pdf).

  5. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 28/2013.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost: Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitostiOpatření děkana č. 35/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 35/2014Název:

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UKÚčinnost:

15. 9. 2014V Praze dne 15. září 2013


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


  1. FSV UK nabízí čtyřsemestrální kurz čínského jazyka vedený rodilou mluvčí. Obsah kurzu, literatura ke kurzu a rozvrh je zveřejněn ve studijním informačním systému UK (https://is.cuni.cz/studium//). Kurz je vyučován vždy v průběhu semestrů akademického roku, tj. od října do prosince a od února do května.

  2. Za kurz je stanovena úplata 5 200,- Kč. Tato úhrada vychází z kalkulace na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK (http://www.cuni.cz/UK-2535-version1-06UK.pdf ), (čl. 6 odst. 4) prominutou.

  3. Pro účast v kurzu je nutné se registrovat v průběhu září v SIS (JLB049 a JLB051). 1. října bude přihlášeným rozeslána zpráva s výši úplaty a pokyny k úhradě. Nejpozději do první hodiny kurzu (počátek října) musí účastník předložit doklad prokazující, že uhradil úplatu za kurz.

  4. Absolvování kurzů čínského jazyka může být studentům FSV UK uznáno jako splnění volitelného předmětu ve smyslu čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK (http://cuni.cz/UK-2535-version1-02UKuzVISZRUK.pdf).

  5. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 28/2013.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Za správnost: Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti