Opatření děkana č. 32/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 32/2014Název:

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné uliciÚčinnost:

1. 9. 2014
V Praze dne 30. července 2014

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech a hodinové sazby (ceny jsou stanoveny bez DPH) za dohled odpovědných pracovníků stanovuji takto:Budova v Opletalově ul. 26, Praha 1


počítačová učebna (suterén)


500,- Kč/hod.


A U L A (přízemí 109)


1.400,- Kč/hod.


seminární místnost (přízemí 105)


300,- Kč/hod.


posluchárna (1. patro 206)


600,- Kč/hod.


malá A U L A (2. patro 314)


800,- Kč/hod.


místnost č. 601

200,- Kč/hod.
Budova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1


posluchárna (přízemí 014)


350,- Kč/hod.


posluchárna (přízemí 013)


250,- Kč/hod.


posluchárna (přízemí 012)


250,- Kč/hod.


posluchárna (1. patro 112)


400,- Kč/hod.


posluchárna (1. patro 115)


350,- Kč/hod.


A U L A (2. patro 215)


1.000,- Kč/hod.


zasedací místnost (2. patro 212)


350,- Kč/hod.
Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul., Praha 1


pronájem studia


2 500,- Kč/hod.


pronájem studia - mediální školení (částečné využití technologií)


1 800,- Kč/hod.


učebna


1 500,- Kč/hod.


pronájem studia (částečné využití technologií) + učebna


3 000,-Kč/hod.


kamera Sony DSR – PD170P


1 000,- Kč/den


kameraman - technik


2 000,- Kč/den


technický dozor při pronájmu prostor – pracovní dny


200,- Kč/hod.


technický dozor při pronájmu prostor – dny prac. volna


250,- Kč/hod.


Nadstandardní služby – prac. dny (kamera, střih, zvuk, atd.)


200,- Kč/hod.


Nadstandardní služby – dny prac. volna ( -----´´------)


250,- Kč/hod.


AVID – nelineárlní střihový systém


200,- Kč/hod.


hlasatelna (voice over)


100,- Kč/hod.
Přepisování a kopírování nosičů


DVD, CD prázdný nosič


10,- Kč


archivní DVD prázdný nosič


40,- Kč


strojový čas „master“stroje (DVD, DV CAM, HD)


2,- Kč /min.


strojový čas „slave stroje“ (DVD)


1,- Kč/min.


přípravné práce 0,25 hod technika

50,- Kč
Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou.pracovník vrátnice210,- Kč/hod.


pracovník CIVT


210,- Kč/hod.
CENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 18/2014.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan FSV UKZa správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník FSV UK

Opatření děkana č. 32/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 32/2014Název:

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné uliciÚčinnost:

1. 9. 2014
V Praze dne 30. července 2014

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

 děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech a hodinové sazby (ceny jsou stanoveny bez DPH) za dohled odpovědných pracovníků stanovuji takto:Budova v Opletalově ul. 26, Praha 1


počítačová učebna (suterén)


500,- Kč/hod.


A U L A (přízemí 109)


1.400,- Kč/hod.


seminární místnost (přízemí 105)


300,- Kč/hod.


posluchárna (1. patro 206)


600,- Kč/hod.


malá A U L A (2. patro 314)


800,- Kč/hod.


místnost č. 601

200,- Kč/hod.
Budova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1


posluchárna (přízemí 014)


350,- Kč/hod.


posluchárna (přízemí 013)


250,- Kč/hod.


posluchárna (přízemí 012)


250,- Kč/hod.


posluchárna (1. patro 112)


400,- Kč/hod.


posluchárna (1. patro 115)


350,- Kč/hod.


A U L A (2. patro 215)


1.000,- Kč/hod.


zasedací místnost (2. patro 212)


350,- Kč/hod.
Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul., Praha 1


pronájem studia


2 500,- Kč/hod.


pronájem studia - mediální školení (částečné využití technologií)


1 800,- Kč/hod.


učebna


1 500,- Kč/hod.


pronájem studia (částečné využití technologií) + učebna


3 000,-Kč/hod.


kamera Sony DSR – PD170P


1 000,- Kč/den


kameraman - technik


2 000,- Kč/den


technický dozor při pronájmu prostor – pracovní dny


200,- Kč/hod.


technický dozor při pronájmu prostor – dny prac. volna


250,- Kč/hod.


Nadstandardní služby – prac. dny (kamera, střih, zvuk, atd.)


200,- Kč/hod.


Nadstandardní služby – dny prac. volna ( -----´´------)


250,- Kč/hod.


AVID – nelineárlní střihový systém


200,- Kč/hod.


hlasatelna (voice over)


100,- Kč/hod.
Přepisování a kopírování nosičů


DVD, CD prázdný nosič


10,- Kč


archivní DVD prázdný nosič


40,- Kč


strojový čas „master“stroje (DVD, DV CAM, HD)


2,- Kč /min.


strojový čas „slave stroje“ (DVD)


1,- Kč/min.


přípravné práce 0,25 hod technika

50,- Kč
Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou.pracovník vrátnice210,- Kč/hod.


pracovník CIVT


210,- Kč/hod.
CENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 18/2014.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan FSV UKZa správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník FSV UK