Dodatek č. 2 k pokynu děkana č. 16/2006
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Dodatek č. 2 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a

soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty

sociálních věd UK (dále jen FSV UK)Tímto dodatkem se mění a doplňuje
čl. 2 Použití fondu – podmínky poskytování příspěvku:


Zaměstnanec splňující uvedené podmínky má nárok na příspěvek v souhrnné výši 1 000 Kč měsíčně, přičemž příspěvek lze vyplácet nejvýše ve výši příspěvku zaměstnance na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění.


čl. 3 Poskytování příspěvku:


Zaměstnancům fakulty, kterým je příspěvek na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění již vyplácen, mohou požádat o změnu výše příspěvku. Žádost o změnu výše příspěvku fakulty se předkládá do mzdové účtárny, žádost musí být doložena kopií platné smlouvy s aktuální výší příspěvku zaměstnance.

Příspěvky budou poprvé vyplaceny za měsíc následující po měsíci, kdy byla žádost o změnu výše příspěvku s požadovanými doklady předložena do mzdové účtárny.


Tento pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V Praze 6. února 2008

Dodatek č. 2 k pokynu děkana č. 16/2006

Dodatek č. 2 k pokynu děkana č. 16/2006

Podmínky poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a

soukromé životní pojištění z prostředků sociálního fondu zaměstnancům Fakulty

sociálních věd UK (dále jen FSV UK)Tímto dodatkem se mění a doplňuje
čl. 2 Použití fondu – podmínky poskytování příspěvku:


Zaměstnanec splňující uvedené podmínky má nárok na příspěvek v souhrnné výši 1 000 Kč měsíčně, přičemž příspěvek lze vyplácet nejvýše ve výši příspěvku zaměstnance na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění.


čl. 3 Poskytování příspěvku:


Zaměstnancům fakulty, kterým je příspěvek na penzijní připojištění či soukromé životní pojištění již vyplácen, mohou požádat o změnu výše příspěvku. Žádost o změnu výše příspěvku fakulty se předkládá do mzdové účtárny, žádost musí být doložena kopií platné smlouvy s aktuální výší příspěvku zaměstnance.

Příspěvky budou poprvé vyplaceny za měsíc následující po měsíci, kdy byla žádost o změnu výše příspěvku s požadovanými doklady předložena do mzdové účtárny.


Tento pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V Praze 6. února 2008