Opatření děkana č. 26/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 26/2014Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízeníÚčinnost:

10. 6. 2014V Praze dne 10. 6. 2014PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Každý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem “nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; “materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání (pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 30. 6. 2014 do 31. 7. 2014 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost: PhDr. Ing. Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitostiOpatření děkana č. 26/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 26/2014Název:

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízeníÚčinnost:

10. 6. 2014V Praze dne 10. 6. 2014PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Každý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem “nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; “materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání (pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 30. 6. 2014 do 31. 7. 2014 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost: PhDr. Ing. Petr Soukup

proděkan pro studijní záležitosti