harmonogram
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 20/2014
Název:


Harmonogram akademického roku 2014/2015


Účinnost:


Dnem vydání
V Praze dne 14. 4. 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


______________________________________________________________________________________________________________


Akademický rok začíná 1. 10. 2014 a končí 30. 9. 2015. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního se­mestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto har­mo­no­gra­mem.


Zapsání do před­mětu v termínu stanoveném harmonogramem je nut­nou podmínkou pro mož­nost předmět absolvovat!
PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ


(závěr akademického roku 2013/2014 a příprava akademického roku 2014/2015)
1. 9. až 26. 9. 2014
Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)1. 9. až  12. 9. 2014Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia22. 9. 2014Zkouškové období pro LS 2013/2014 (pokračování)1. 9. až 12. 9. 2014


(od 9. 9. do 13. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)Zápis stávajících studentů bakalářského a magis­terského studia, kontrola studijních povinností
22., 23., 24., 25., 26. 9. 2014
Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů magisterského studia14. 10. 2014Imatrikulace2.10. 2014Promoce absolventů magisterského studia15.9. až 22. 9. 2014Státní zkoušky doktorského studia15. 9. 2014 až 22. 9. 2014ZIMNÍ SEMESTR 2014/20151.10. 2014 až 15. 2. 2014Zahájení výuky v ZS29. 09. 2014

Výuka29. 09. 2014 až  19. 12. 2014

Zápis do předmětů v ZS


(výhradně prostřednictvím programu SIS)15. 9. od 10,00 hod.


až 10.10. 2014 do 14,00 hod.Zápis do předmětů v ZS pro studenty jiných fakult


29.9. od 10,00 až 10.10.2014 do 14,00 hod.


Promoce absolventů bakalářského studia15. ,16. a 17. 10. 2014Děkanské volno24. 10. 2014Vánoční prázdniny22. 12. 2014 až 4. 1. 2015Odevzdání bakalářských prací a při­hlá­šek k SZK           do 5. 1. 2015Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v bakalářském studiu studenti při­hlášení k SZK

12. 1. 2015

Odevzdání diplomových prací a přihlášek ke SZK

5.1.2015

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášení k SZK

19. 1. 2015

Odevzdání diplomových prací a přihlášek k SZK     

5.1.2015

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům


Průběžně v ZS, nejpozději do 5. 1. 2015
Odevzdání tezí diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci

ZS 2015/2016)2. 2. 2015Zaevidování tezí odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2015/201613.2.2015Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušcedo 11. 7. 2014Odevzdání rigorózních pracído 8. 9. 2014Hodnocení výuky studenty za ZS 2014/2015 od 27. 11. 2014 do 11. 12. 2014Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny5 1. 2015 až 9. 1. 2015


Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 1.12.2014


Zkouškové období12. 1. 2015 až 15. 2. 2015Prodloužené zkouškové období pro opravné ter­mí­ny zkoušek16. 2. až 27. 2. 2015Státní zkoušky    Bakalářské studium   od 19. 1. 2015Magisterské studium od 26. 1. 2015Doktorské studium22. 1. 2015 až 2. 2. 2015Rigorózní zkouškyod 16. 10. do 25. 10. 2015

LETNÍ SEMESTR 2014/201516. 2. 2015 až 30. 6. 2015Zahájení výuky v LS16. 2. 2015


Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím programu SIS) 

9.2. od 10,00 hod až 27.2.2015 do 14,00 hod.

Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult

16. 2. od 10,00 hod až 27. 2. 2015 do 14,00 hod

Výuka

16. 2. 2015 až 15. 5. 2015

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 20. 3. 2015

magisterské 27. 3. 2015

Děkanské volno

3. 4. 2015

Rektorský den

13. 5. 2015

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek ke SZK

do 15. 5. 2015

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

1. 6. 2015

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 6. 5. 2015


Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2015/2016)

do 5. 6. 2015

Zaevidování tezí odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2015/2016

do 19. 6. 2015


Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 2 1. 2015

Odevzdání rigorózních prací

do 14. 2. 2015

Hodnocení výuky studenty za LS 2014/2015

od 13. 4. do 1. 5. 2015

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

18. 5. 2015 až 22. 5. 2015

Náhrada za 1. a 8. 5. 2015

22.5.2015

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 13.4.2015

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2015/2016         

25. 5. 2015 až  30. 6. 2015


1. 9. 2015 až 11. 9. 2015

Státní zkoušky

Bakalářské studium

 od 15. 6. 2015

Magisterské studium

 od 22. 6. 2015

Doktorské studium

19. 5. 2015 až 22.5. 2015

Rigorózní zkoušky

od 16. 3. do 27. 3. 2015

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2015

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2015

Přijímací zkoušky     

Písemná část

Od 1.6. 2015

Ústní část

Od 8.6. 2015

Doktorské studium

Přijímací zkoušky

15. 6. až 19. 6. 2015

Náhradní termín přijímací zkoušky

25. 6. až 10. 7. 2015


LETNÍ  PRÁZDNINY1. 7. 2015 až  31. 8. 2015Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo­vých prací a přihlášek ke SZK konaným v mimořádném termínu (tj. pro září 2015; jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)do 31. 7. 2015Presemestrální období akademického


roku 2015/2016


(Zkouškové období LS viz výše do 11. 9. 2015)1. 9. až 30. 9. 2015


(od 1. 9. do 30. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


Za správnost: Pavlína Jirsová


vedoucí studijního oddělení
harmonogram
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 20/2014
Název:


Harmonogram akademického roku 2014/2015


Účinnost:


Dnem vydání
V Praze dne 14. 4. 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


______________________________________________________________________________________________________________


Akademický rok začíná 1. 10. 2014 a končí 30. 9. 2015. Zápisy ke studiu nově přijatých uchazečů se odehrávají před zahájením akademického roku, stejně jako zápisy stávajících studentů. Studenti se ke studiu opět zapisují pouze jedenkrát ročně, a to před zahájením zimního se­mestru. Do jednotlivých předmětů se studenti zapisují každý semestr a to výhradně prostřednictvím programu SIS UK a výhradně v období určeném tímto har­mo­no­gra­mem.


Zapsání do před­mětu v termínu stanoveném harmonogramem je nut­nou podmínkou pro mož­nost předmět absolvovat!
PRESEMESTRÁLNÍ OBDOBÍ


(závěr akademického roku 2013/2014 a příprava akademického roku 2014/2015)
1. 9. až 26. 9. 2014
Zápis uchazečů přijatých do bakalářského a magisterského studia (dle rozpisu studijního oddělení)1. 9. až  12. 9. 2014Zápis uchazečů přijatých do prvních ročníků doktorského studia22. 9. 2014Zkouškové období pro LS 2013/2014 (pokračování)1. 9. až 12. 9. 2014


(od 9. 9. do 13. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)Zápis stávajících studentů bakalářského a magis­terského studia, kontrola studijních povinností
22., 23., 24., 25., 26. 9. 2014
Náhradní termín zápisu stávajících studentů bakalářského a magisterského studia a nově přijatých studentů magisterského studia14. 10. 2014Imatrikulace2.10. 2014Promoce absolventů magisterského studia15.9. až 22. 9. 2014Státní zkoušky doktorského studia15. 9. 2014 až 22. 9. 2014ZIMNÍ SEMESTR 2014/20151.10. 2014 až 15. 2. 2014Zahájení výuky v ZS29. 09. 2014

Výuka29. 09. 2014 až  19. 12. 2014

Zápis do předmětů v ZS


(výhradně prostřednictvím programu SIS)15. 9. od 10,00 hod.


až 10.10. 2014 do 14,00 hod.Zápis do předmětů v ZS pro studenty jiných fakult


29.9. od 10,00 až 10.10.2014 do 14,00 hod.


Promoce absolventů bakalářského studia15. ,16. a 17. 10. 2014Děkanské volno24. 10. 2014Vánoční prázdniny22. 12. 2014 až 4. 1. 2015Odevzdání bakalářských prací a při­hlá­šek k SZK           do 5. 1. 2015Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v bakalářském studiu studenti při­hlášení k SZK

12. 1. 2015

Odevzdání diplomových prací a přihlášek ke SZK

5.1.2015

Termín, do kterého musí mít splněny všechny stu­dijní povinnosti v magisterském studiu studenti přihlášení k SZK

19. 1. 2015

Odevzdání diplomových prací a přihlášek k SZK     

5.1.2015

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům


Průběžně v ZS, nejpozději do 5. 1. 2015
Odevzdání tezí diplomových prací a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci

ZS 2015/2016)2. 2. 2015Zaevidování tezí odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci ZS 2015/201613.2.2015Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušcedo 11. 7. 2014Odevzdání rigorózních pracído 8. 9. 2014Hodnocení výuky studenty za ZS 2014/2015 od 27. 11. 2014 do 11. 12. 2014Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny5 1. 2015 až 9. 1. 2015


Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 1.12.2014


Zkouškové období12. 1. 2015 až 15. 2. 2015Prodloužené zkouškové období pro opravné ter­mí­ny zkoušek16. 2. až 27. 2. 2015Státní zkoušky    Bakalářské studium   od 19. 1. 2015Magisterské studium od 26. 1. 2015Doktorské studium22. 1. 2015 až 2. 2. 2015Rigorózní zkouškyod 16. 10. do 25. 10. 2015

LETNÍ SEMESTR 2014/201516. 2. 2015 až 30. 6. 2015Zahájení výuky v LS16. 2. 2015


Zápis do předmětů v LS

(výhradně prostřednictvím programu SIS) 

9.2. od 10,00 hod až 27.2.2015 do 14,00 hod.

Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult

16. 2. od 10,00 hod až 27. 2. 2015 do 14,00 hod

Výuka

16. 2. 2015 až 15. 5. 2015

Promoce absolventů SZK v ZS

bakalářské 20. 3. 2015

magisterské 27. 3. 2015

Děkanské volno

3. 4. 2015

Rektorský den

13. 5. 2015

Odevzdání bakalářských i magisterských diplomových prací a přihlášek ke SZK

do 15. 5. 2015

Termín, do kterého musí mít splněny všechny studijní povinnosti studenti přihlášení k bakalářským i magisterským SZK (týká se studentů, kteří se přihlásí k SZK v řádném termínu)

1. 6. 2015

Vypisování témat prací do SIS UK aktivně nabízených pedagogy studentům

Průběžně v LS, nejpozději do 6. 5. 2015


Odevzdání tezí magisterských a projektů bakalářských diplomových prací (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomovou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2015/2016)

do 5. 6. 2015

Zaevidování tezí odevzdaných tezí a projektů do SIS UK (pro studenty, kteří mají v úmyslu předkládat diplomo­vou či bakalářskou práci nejdříve na konci LS 2015/2016

do 19. 6. 2015


Odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce

do 2 1. 2015

Odevzdání rigorózních prací

do 14. 2. 2015

Hodnocení výuky studenty za LS 2014/2015

od 13. 4. do 1. 5. 2015

Týden pro náhradní výuku a zkouškové předtermíny

18. 5. 2015 až 22. 5. 2015

Náhrada za 1. a 8. 5. 2015

22.5.2015

Zapisování na zkoušky v SIS UK

od 13.4.2015

Zkouškové období

pokračuje v presemestrálním období akademického roku 2015/2016         

25. 5. 2015 až  30. 6. 2015


1. 9. 2015 až 11. 9. 2015

Státní zkoušky

Bakalářské studium

 od 15. 6. 2015

Magisterské studium

 od 22. 6. 2015

Doktorské studium

19. 5. 2015 až 22.5. 2015

Rigorózní zkoušky

od 16. 3. do 27. 3. 2015

Přijímací řízení

Odevzdání přihlášek k bakalářskému a magisterskému studiu

do 28. 2. 2015

Odevzdání přihlášek k doktorskému studiu

do 30. 4. 2015

Přijímací zkoušky     

Písemná část

Od 1.6. 2015

Ústní část

Od 8.6. 2015

Doktorské studium

Přijímací zkoušky

15. 6. až 19. 6. 2015

Náhradní termín přijímací zkoušky

25. 6. až 10. 7. 2015


LETNÍ  PRÁZDNINY1. 7. 2015 až  31. 8. 2015Odevzdání bakalářských i magisterských diplomo­vých prací a přihlášek ke SZK konaným v mimořádném termínu (tj. pro září 2015; jen na základě žádosti schválené ředitelem institutu)do 31. 7. 2015Presemestrální období akademického


roku 2015/2016


(Zkouškové období LS viz výše do 11. 9. 2015)1. 9. až 30. 9. 2015


(od 1. 9. do 30. 9. je možné pořádat bakalářské, magisterské i doktorské SZK pro studenty, jimž na základě jejich žádosti povolil institut mimořádný podzimní termín)
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


Za správnost: Pavlína Jirsová


vedoucí studijního oddělení