Opatření děkana č. 24/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 24/2014


Název:

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014


Účinnost:

3. 6. 2014


V Praze dne 2. 6. 2014

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2014:


 1. Faktury přijaté

  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu nejpozději do 12. 12. 2014,

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 12. 12. 2014.

 2. Faktury vydané

  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 12. 12. 2014,

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 12. 12. 2014.

 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat osobnímu oddělení – nejpozději do 16. 12. 2014

 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat osobnímu oddělení nejpozději do 25. 11. 2014.

 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce prováděné v měsíci prosinci 2013 předložit osobnímu oddělení nejpozději do 16. 12. 2014.

 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 18. 12. 2013 do 12,00 hod.

 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v opatření děkana č. 23/2014 (poslední objednávky a zálohy na drobné vydání mohou být vystaveny nejpozději do 14. listopadu příslušného roku a účetnictví grantu musí být s ohledem na termíny vyúčtování grantových agentur a povinnost zúčtování se státním rozpočtem uzavřeno nejpozději do 10. prosince příslušného roku).

 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení nejpozději do 10. 12. 2014.

 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení


Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkana č. 23/2013 ze dne 3. 7. 2013 - Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

Zlata Vodenková

Vedoucí ekonomického oddělení


Pavlína Rendlová

Vedoucí osobního oddělení


Opatření děkana č. 24/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 24/2014


Název:

Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2014


Účinnost:

3. 6. 2014


V Praze dne 2. 6. 2014

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2014:


 1. Faktury přijaté

  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu nejpozději do 12. 12. 2014,

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 12. 12. 2014.

 2. Faktury vydané

  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 12. 12. 2014,

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 12. 12. 2014.

 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat osobnímu oddělení – nejpozději do 16. 12. 2014

 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat osobnímu oddělení nejpozději do 25. 11. 2014.

 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce prováděné v měsíci prosinci 2013 předložit osobnímu oddělení nejpozději do 16. 12. 2014.

 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 18. 12. 2013 do 12,00 hod.

 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v opatření děkana č. 23/2014 (poslední objednávky a zálohy na drobné vydání mohou být vystaveny nejpozději do 14. listopadu příslušného roku a účetnictví grantu musí být s ohledem na termíny vyúčtování grantových agentur a povinnost zúčtování se státním rozpočtem uzavřeno nejpozději do 10. prosince příslušného roku).

 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení nejpozději do 10. 12. 2014.

 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení


Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkana č. 23/2013 ze dne 3. 7. 2013 - Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:

Zlata Vodenková

Vedoucí ekonomického oddělení


Pavlína Rendlová

Vedoucí osobního oddělení