Opatření děkana č. 21/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 21/2014


Název:


Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práciÚčinnost:

2. červen 2014V Praze dne 30. května 2014

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

____________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 133/1985 Sb., Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrka“) 1. Prověrku provede komise ve složení:

  Předseda:

  Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník fakulty,

  Členové:

  Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,

  Tomáš Fencl, specialista bezpečnosti práce a prevence rizik,

  PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., předseda odborové organizace FSV UK.

 2. Před zahájením prověrky bude předseda informovat o tomto příkazu vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.

 3. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje specialista bezpečnosti práce a prevence rizik, dle platných předpisů.

 4. O provedené prověrce vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry.

 5. Termín zahájení prověrky:                                     2. září 2014

  Termín ukončení prověrky:                                  10. září 2014

  Termín předání zprávy děkanovi FSV UK:             18. září 2014


Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 30/2013 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

Tajemník fakultyOpatření děkana č. 21/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 21/2014


Název:


Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práciÚčinnost:

2. červen 2014V Praze dne 30. května 2014

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

____________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 133/1985 Sb., Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrka“) 1. Prověrku provede komise ve složení:

  Předseda:

  Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník fakulty,

  Členové:

  Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,

  Tomáš Fencl, specialista bezpečnosti práce a prevence rizik,

  PhDr. Libor Stejskal, Ph.D., předseda odborové organizace FSV UK.

 2. Před zahájením prověrky bude předseda informovat o tomto příkazu vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.

 3. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje specialista bezpečnosti práce a prevence rizik, dle platných předpisů.

 4. O provedené prověrce vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry.

 5. Termín zahájení prověrky:                                     2. září 2014

  Termín ukončení prověrky:                                  10. září 2014

  Termín předání zprávy děkanovi FSV UK:             18. září 2014


Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 30/2013 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

Tajemník fakulty