Opatření děkana č. 19/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 19/2014


Název:

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2014/2015

dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem
Účinnost:

30. září 2014V Praze dne 14. 2. 2014


                                                                                                                             PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Část I.Výši poplatků spojených se studiem upravuje v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK  příloha č. 6 Statutu UK v platném znění. Toto opatření stanoví slevy a postup placení poplatků spojených se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce.


Poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce je splatný vždy před začátkem každého semestru a poplatek po slevě je stanoven tímto opatřením ve výši za 1 semestr (poplatek za 1 rok je tedy jeho dvojnásobkem).


Výši poplatků po slevě pro studium studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) stanovím pro akademický rok 2014/2015 v následující výši pro jednotlivé studijní programy a jejich obory:


 • bakalářský studijní program Economics and Finance, studijní obor Economics and Finance 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část druhá tohoto opatření,

 • navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies, studijní obor International Economic and Political Studies 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

 • navazující magisterský studijní program Political Studies, studijní obor Geopolitical Studies  3.000 EUR/semestr  (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

 • navazující magisterský studijní program Political Studies, studijní obor International Security Studies 3.000 EUR/semestr  (resp. 300 EUR za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

 • navazující magisterský studijní program Economics and Finance, studijní obor Economics and Finance 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevy navíc stanoví část druhá tohoto opatření,

 • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor Balkan, Eurasian and Central European Studies 3.000 EUR/semestr  (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

 • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor Central European Comparative Studies prezenční i kombinovaná forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

 • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor  European Studies prezenční i kombinovaná forma 3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

 • navazující magisterský studijní program International Teritorial Studies, studijní obor Transatlantic Studies, prezenční forma  3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

 • navazující magisterský studijní program Sociology, studijní obor Public and Social Policy, prezenční forma  3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky),

 • navazující magisterský studijní program Economics and Finance, studijní obor Corporate Finance and Strategy, prezenční forma  3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky); speciální slevu  navíc stanoví část druhá tohoto opatření,

 • navazující magisterský studijní program Sociology, obor Sociology in European Context, prezenční forma  3.000 EUR/semestr (resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností s výjimkou diplomového semináře, kdy student čeká na složení státní závěrečné zkoušky,

 • doktorský studijní program Economic Theory, obor Economics  250 EUR/semestr,

 • doktorský studijní program Political Science, obor Political Science 250 EUR/semestr,

 • doktorský studijní program Political Science, obor International Relations 250 EUR/semestr,

 • doktorský studijní program Sociology, obor Sociology 250 EUR/semestr,

 • doktorský studijní program Sociology, obor Public and Social Policy  250 EUR/semestr.


Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 211, konstantní symbol 308.


V případech uvedených v čl. 4  přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.

Část II.


 1. S účinností od 30. září 2014 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance v akademickém roce 2014/2015 takto:

  1. Studentům oboru v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý akademický rok a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria.

  2. Student, který bude patřit mezi 20 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 1.000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  3. Student, který bude patřit mezi 10 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 2.000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  4. Slevy dle předchozích dvou odstavců nelze kombinovat.

  5. V případě, že počet studentů oboru v ročníku poklesne pod deset, uplatňuje se pouze sleva dle odstavce c) pro nejlepšího studenta.

 2. S účinností od 30. září 2014 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance a navazujícím magisterském studijním programu Economics and Finance, ve studijních oborech Economics and Finance a Corporate Finance and Strategy v akademickém roce 2014/2015 takto:

  1. Studentům, kteří mají sourozence studující ve stejném studijním programu tj. Economics and Finance (bez ohledu na skutečnost, zda studují v bakalářském nebo navazujícím magisterském proramu), náleží další sleva 1.000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku, pokud je jejich sourozenec stále studentem ve stejném studijním programu. Sleva náleží vždy každému sourozenci.

  2. Sleva na sourozence dle předchozího odstavce se neuplatní pro studenty, kteří mají nárok na slevu 2.000 EUR dle části druhé, bodu 1. písmeno c) (patří mezi 10 % nejlepších), maximální výše slevy v úhrnu tedy činí 2.000 EUR.
Část III.


Nabytím účinnosti tohoto opatření se ruší platnost Opatření děkana 17/2013 – Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2013/2014 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem.                 PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

děkan

                                                                                                                                              
Za správnost: Pavlína Jirsová

vedoucí studijního odděleníOpatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 19/2014


Název:

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2014/2015

dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem
Účinnost:

30. září 2014V Praze dne 14. 2. 2014


                                                                                                                             PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Část I.Výši poplatků spojených se studiem upravuje v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK  příloha č. 6 Statutu UK v platném znění. Toto opatření stanoví slevy a postup placení poplatků spojených se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce.


Poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce je splatný vždy před začátkem každého semestru a poplatek po slevě je stanoven tímto opatřením ve výši za 1 semestr (poplatek za 1 rok je tedy jeho dvojnásobkem).


Výši poplatků po slevě pro studium studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce (§ 58 odst. 5 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění) stanovím pro akademický rok 2014/2015 v následující výši pro jednotlivé studijní programy a jejich obory:Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 211, konstantní symbol 308.


V případech uvedených v čl. 4  přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.

Část II.


 1. S účinností od 30. září 2014 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance v akademickém roce 2014/2015 takto:

  1. Studentům oboru v jednotlivém ročníku bude spočítán průměrný prospěch ze všech výsledků zkoušek a zápočtů dle pravidel pro počítání prospěchových stipendií za uplynulý akademický rok a studenti budou seřazeni od nejlepšího po nejhoršího dle tohoto kritéria.

  2. Student, který bude patřit mezi 20 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 1.000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  3. Student, který bude patřit mezi 10 % nejlepších má nárok na slevu ve výši 2.000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku.

  4. Slevy dle předchozích dvou odstavců nelze kombinovat.

  5. V případě, že počet studentů oboru v ročníku poklesne pod deset, uplatňuje se pouze sleva dle odstavce c) pro nejlepšího studenta.

 2. S účinností od 30. září 2014 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji tyto dodatečné slevy na poplatky spojené se studiem v bakalářském studijním programu Economics and Finance, oboru Economics and Finance a navazujícím magisterském studijním programu Economics and Finance, ve studijních oborech Economics and Finance a Corporate Finance and Strategy v akademickém roce 2014/2015 takto:

  1. Studentům, kteří mají sourozence studující ve stejném studijním programu tj. Economics and Finance (bez ohledu na skutečnost, zda studují v bakalářském nebo navazujícím magisterském proramu), náleží další sleva 1.000 EUR z poplatku pro každý semestr následujícího akademického roku, pokud je jejich sourozenec stále studentem ve stejném studijním programu. Sleva náleží vždy každému sourozenci.

  2. Sleva na sourozence dle předchozího odstavce se neuplatní pro studenty, kteří mají nárok na slevu 2.000 EUR dle části druhé, bodu 1. písmeno c) (patří mezi 10 % nejlepších), maximální výše slevy v úhrnu tedy činí 2.000 EUR.
Část III.


Nabytím účinnosti tohoto opatření se ruší platnost Opatření děkana 17/2013 – Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2013/2014 dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem.                 PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

děkan

                                                                                                                                              
Za správnost: Pavlína Jirsová

vedoucí studijního oddělení