Opatření děkana č. 18/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 18/2014Název:

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Účinnost: 1. 5. 2014V Praze dne 23. dubna 2014


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech a hodinové sazby (ceny jsou stanoveny bez DPH) a za dohled odpovědných pracovníků stanovuji takto:


Budova v Opletalově ul. 26, Praha 1počítačová učebna (suterén)500,- Kč/hod.A U L A (přízemí 109)1.400,- Kč/hod.seminární místnost (přízemí 105)300,- Kč/hod.posluchárna (1. patro 206)600,- Kč/hod.malá A U L A (2. patro 314)800,- Kč/hod.místnost č. 601200,- Kč/hod.
Budova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1posluchárna (přízemí 014)       350,- Kč/hod.posluchárna (přízemí 013)      250,- Kč/hod.posluchárna (přízemí 012)      250,- Kč/hod.posluchárna (1. patro 112)      400,- Kč/hod.posluchárna (1. patro 115)      350,- Kč/hod.A U L A (2. patro 215)    1.000,- Kč/hod.zasedací místnost (2. patro 212)    350,- Kč/hod.
Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul., Praha 1pronájem studia2 500,- Kč/hod.pronájem studia - mediální školení (částečné využití technologií)1 800,- Kč/hod.učebna1 500,- Kč/hod.pronájem studia (částečné využití technologií) + učebna        3 000,-Kč/hod.kamera Sony DSR – PD170P1 000,- Kč/denkameraman - technik2 000,- Kč/dentechnický dozor při pronájmu prostor – pracovní dny200,- Kč/hod.technický dozor při pronájmu prostor – dny prac. volna250,- Kč/hod.Nadstandardní služby – prac. dny (kamera, střih, zvuk, atd.)200,- Kč/hod.Nadstandardní služby – dny prac. volna ( --------´´--------)250,- Kč/hod.AVID – nelineárlní střihový systém200,- Kč/hod.hlasatelna (voice over)100,- Kč/hod.
Přepisování a kopírování nosičůDVD, CD prázdný nosič10,- Kčarchivní DVD prázdný nosič40,- Kčstrojový čas „master“stroje (DVD, DV CAM, HD)   2,- Kč /min.strojový čas „slave stroje“ (DVD)1,- Kč/min.přípravné práce 0,25 hod technika50,- Kč
Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou.pracovník vrátnice150,- Kč/hod.pracovník CIVT210,- Kč/hod.

CENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 38/2013.                                                                                                                                            


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                                                        děkan FSV UK


Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník FSV UK

Opatření děkana č. 18/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 18/2014Název:

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Účinnost: 1. 5. 2014V Praze dne 23. dubna 2014


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech a hodinové sazby (ceny jsou stanoveny bez DPH) a za dohled odpovědných pracovníků stanovuji takto:


Budova v Opletalově ul. 26, Praha 1počítačová učebna (suterén)500,- Kč/hod.A U L A (přízemí 109)1.400,- Kč/hod.seminární místnost (přízemí 105)300,- Kč/hod.posluchárna (1. patro 206)600,- Kč/hod.malá A U L A (2. patro 314)800,- Kč/hod.místnost č. 601200,- Kč/hod.
Budova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1posluchárna (přízemí 014)       350,- Kč/hod.posluchárna (přízemí 013)      250,- Kč/hod.posluchárna (přízemí 012)      250,- Kč/hod.posluchárna (1. patro 112)      400,- Kč/hod.posluchárna (1. patro 115)      350,- Kč/hod.A U L A (2. patro 215)    1.000,- Kč/hod.zasedací místnost (2. patro 212)    350,- Kč/hod.
Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul., Praha 1pronájem studia2 500,- Kč/hod.pronájem studia - mediální školení (částečné využití technologií)1 800,- Kč/hod.učebna1 500,- Kč/hod.pronájem studia (částečné využití technologií) + učebna        3 000,-Kč/hod.kamera Sony DSR – PD170P1 000,- Kč/denkameraman - technik2 000,- Kč/dentechnický dozor při pronájmu prostor – pracovní dny200,- Kč/hod.technický dozor při pronájmu prostor – dny prac. volna250,- Kč/hod.Nadstandardní služby – prac. dny (kamera, střih, zvuk, atd.)200,- Kč/hod.Nadstandardní služby – dny prac. volna ( --------´´--------)250,- Kč/hod.AVID – nelineárlní střihový systém200,- Kč/hod.hlasatelna (voice over)100,- Kč/hod.
Přepisování a kopírování nosičůDVD, CD prázdný nosič10,- Kčarchivní DVD prázdný nosič40,- Kčstrojový čas „master“stroje (DVD, DV CAM, HD)   2,- Kč /min.strojový čas „slave stroje“ (DVD)1,- Kč/min.přípravné práce 0,25 hod technika50,- Kč
Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou.pracovník vrátnice150,- Kč/hod.pracovník CIVT210,- Kč/hod.

CENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 38/2013.                                                                                                                                            


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                                                        děkan FSV UK


Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník FSV UK