Opatření děkana č. 15/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 15/2014Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2014 – rozpis na institutyÚčinnost:

2. 4. 2014V Praze dne 2. 4. 2014


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 1. dubna 2014 rozpočet fakulty na rok 2014 a rozdělení finančních prostředků na rok 2014. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:


InstitutPříspěvek na vzdělávací činnost (bez příspěvku za absolventa DSP)Příspěvku za


absolventa DSPDodatečný příspěvek za počet přihlášených studentůCELKEMIES20 448 631100 00077 35020 625 981IKSŽ25 403 8360433 42025 836 565IMS20 332 6970109 33020 442 027IPS17 521 864400 000172 25018 094 114ISS13 829 005200 000108 29014 137 295CESES1 136 664001 136 664
Ředitelům institutů a vedoucím součástí ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat k rukám tajemníka fakulty do 30. 4. 2014 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě na adresu: tajemnik@fsv.cuni.cz. Ředitelé institutů a vedoucí součástí zajistí hospodárné čerpání rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů.


V rozpočtu fakulty na rok 2014 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 130 Kč za jednoho studenta.


V rozpočtu Stipendijního fondu bylo na rok 2014 vyčleněno v rámci účelových stipendií 100 000 Kč na institut za účelem podpory „pomocných vědeckých sil a publikační aktivity“ a 100 000 Kč na institut za účelem výuky realizované studenty navazujícího magisterského a doktorského studia.


Případné žádosti o rozpočtové přesuny v průběhu roku se podávají tajemníkovi fakulty a to nejpozději k 30. 11. 2014. Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku vzdělávací činnosti do Fondu provozních prostředků je předběžně stanoven na prosinec 2014. Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku budou upřesněny v průběhu května 2014 samostatným opatřením.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 14/2013.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty


Příloha: tabulka návrhu rozpočtuOpatření děkana č. 15/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 15/2014Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2014 – rozpis na institutyÚčinnost:

2. 4. 2014V Praze dne 2. 4. 2014


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 1. dubna 2014 rozpočet fakulty na rok 2014 a rozdělení finančních prostředků na rok 2014. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:


InstitutPříspěvek na vzdělávací činnost (bez příspěvku za absolventa DSP)Příspěvku za


absolventa DSPDodatečný příspěvek za počet přihlášených studentůCELKEMIES20 448 631100 00077 35020 625 981IKSŽ25 403 8360433 42025 836 565IMS20 332 6970109 33020 442 027IPS17 521 864400 000172 25018 094 114ISS13 829 005200 000108 29014 137 295CESES1 136 664001 136 664
Ředitelům institutů a vedoucím součástí ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat k rukám tajemníka fakulty do 30. 4. 2014 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě na adresu: tajemnik@fsv.cuni.cz. Ředitelé institutů a vedoucí součástí zajistí hospodárné čerpání rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.


Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů.


V rozpočtu fakulty na rok 2014 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 130 Kč za jednoho studenta.


V rozpočtu Stipendijního fondu bylo na rok 2014 vyčleněno v rámci účelových stipendií 100 000 Kč na institut za účelem podpory „pomocných vědeckých sil a publikační aktivity“ a 100 000 Kč na institut za účelem výuky realizované studenty navazujícího magisterského a doktorského studia.


Případné žádosti o rozpočtové přesuny v průběhu roku se podávají tajemníkovi fakulty a to nejpozději k 30. 11. 2014. Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku vzdělávací činnosti do Fondu provozních prostředků je předběžně stanoven na prosinec 2014. Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku budou upřesněny v průběhu května 2014 samostatným opatřením.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 14/2013.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                     děkan fakulty


Příloha: tabulka návrhu rozpočtu