Opatření děkana č. 14/2014
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 14/2014Název:


Stanovení cen placeného programu

Geopolitical Summer School 2014 „ The EU as a Geopolitical Actor?“ – Letní škola IPS FSV UKÚčinnost:

1. dubna 2014


V Praze dne 31. března 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty               

     _____________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 250 EUR za osobu a pobyt.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracovala: Zlata Vodenková

zástupce vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 14/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 14/2014Název:


Stanovení cen placeného programu

Geopolitical Summer School 2014 „ The EU as a Geopolitical Actor?“ – Letní škola IPS FSV UKÚčinnost:

1. dubna 2014


V Praze dne 31. března 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty               

     _____________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 250 EUR za osobu a pobyt.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Zpracovala: Zlata Vodenková

zástupce vedoucí ekonomického oddělení