Zápisy z porad proděkanů a kolegií děkana 2013
Zápisy a formuláře
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


2013

2014

kolegium 7. 1. 2013

kolegium 6. 1. 2014

kolegium 14. 1. 2013 zrušeno

kolegium 13. 1. 2014

kolegium 21. 1. 2013

kolegium 20. 1. 2014 zrušeno

kolegium 28. 1. 2013

kolegium 27. 1. 2014

kolegium 4. 2. 2013

kolegium 3. 2. 2014

kolegium 11. 2. 2013 zrušeno

kolegium 10. 2. 2014

kolegium 18. 2. 2013

kolegium 17. 2. 2014 zrušeno

kolegium 25. 2. 2013

kolegium 24. 2. 2014

kolegium 4. 3. 2013

kolegium 3. 3. 2014

kolegium 11. 3. 2013 zrušeno

kolegium 10. 3. 2014 zrušeno

kolegium 18. 3. 2013 zrušeno

kolegium 17. 3. 2014

kolegium 25. 3. 2013

rozšířené kolegium děkana 25. 3.2013

kolegium 24. 3. 2014

rozšířené kolegium děkana 24. 3.

kolegium 1. 4. 2013 zrušeno (velikonoční svátek)

kolegium 31. 3. 2014

kolegium 8. 4. 2013

kolegium 7. 4. 2014

kolegium 15. 4. 2013

kolegium 14. 4. 2014 zrušeno

kolegium 22. 4. 2013

kolegium 21. 4. 2014 zrušeno (velikonoční svátek)

kolegium 29. 4.2013 zrušeno

kolegium 28. 4. 2014

kolegium 6. 5. 2013 zrušeno

kolegium 12. 5. 2014

kolegium 13. 5. 2013

kolegium 19. 5. 2014

kolegium 20. 5.2013 zrušeno

kolegium 26. 5. 2014

kolegium 27. 5. 2013

kolegium 2. 6. 2014

kolegium 3. 6. 2013

kolegium 9. 6. 2014

kolegium 10. 6. 2013

kolegium 23. 6. 2014

kolegium 24. 6. 2013

kolegium 8. 9. 2014

kolegium 2. 9. 2013 zrušeno

kolegium 22. 9. 2014

kolegium 16. 9. 2013

kolegium 29. 9. 2014

kolegium 23. 9. 2013

kolegium 6. 10. 2014

kolegium 30. 9. 2013

kolegium 13. 10. 2014

kolegium 7. 10. 2013

kolegium 20. 10. 2014

kolegium 14. 10. 2013

kolegium 27. 10. 2014 zrušeno

kolegium 21. 10. 2013

kolegium 3. 11. 2014

kolegium 28.10.2013 zrušeno (státní svátek)

kolegium 10. 11. 2014 zrušeno

kolegium 4. 11. 2013

kolegium 17. 11. 2014 zrušeno (státní svátek)

kolegium 11. 11. 2013

kolegium 19. 11. 2014

kolegium 18. 11. 2013

kolegium 24. 11. 2014

rozšířené kolegium děkana 24.11.

kolegium 25.11.2013 zrušeno

kolegium 1. 12. 2014

kolegium 2. 12. 2013

kolegium 8. 12. 2014

kolegium 9. 12. 2013

kolegium 1. 12. 2014

kolegium 16. 12. 2013

příloha

kolegium 15. 12. 2014

Zápisy z porad proděkanů a kolegií děkana 20132013

2014

kolegium 7. 1. 2013

kolegium 6. 1. 2014

kolegium 14. 1. 2013 zrušeno

kolegium 13. 1. 2014

kolegium 21. 1. 2013

kolegium 20. 1. 2014 zrušeno

kolegium 28. 1. 2013

kolegium 27. 1. 2014

kolegium 4. 2. 2013

kolegium 3. 2. 2014

kolegium 11. 2. 2013 zrušeno

kolegium 10. 2. 2014

kolegium 18. 2. 2013

kolegium 17. 2. 2014 zrušeno

kolegium 25. 2. 2013

kolegium 24. 2. 2014

kolegium 4. 3. 2013

kolegium 3. 3. 2014

kolegium 11. 3. 2013 zrušeno

kolegium 10. 3. 2014 zrušeno

kolegium 18. 3. 2013 zrušeno

kolegium 17. 3. 2014

kolegium 25. 3. 2013

rozšířené kolegium děkana 25. 3.2013

kolegium 24. 3. 2014

rozšířené kolegium děkana 24. 3.

kolegium 1. 4. 2013 zrušeno (velikonoční svátek)

kolegium 31. 3. 2014

kolegium 8. 4. 2013

kolegium 7. 4. 2014

kolegium 15. 4. 2013

kolegium 14. 4. 2014 zrušeno

kolegium 22. 4. 2013

kolegium 21. 4. 2014 zrušeno (velikonoční svátek)

kolegium 29. 4.2013 zrušeno

kolegium 28. 4. 2014

kolegium 6. 5. 2013 zrušeno

kolegium 12. 5. 2014

kolegium 13. 5. 2013

kolegium 19. 5. 2014

kolegium 20. 5.2013 zrušeno

kolegium 26. 5. 2014

kolegium 27. 5. 2013

kolegium 2. 6. 2014

kolegium 3. 6. 2013

kolegium 9. 6. 2014

kolegium 10. 6. 2013

kolegium 23. 6. 2014

kolegium 24. 6. 2013

kolegium 8. 9. 2014

kolegium 2. 9. 2013 zrušeno

kolegium 22. 9. 2014

kolegium 16. 9. 2013

kolegium 29. 9. 2014

kolegium 23. 9. 2013

kolegium 6. 10. 2014

kolegium 30. 9. 2013

kolegium 13. 10. 2014

kolegium 7. 10. 2013

kolegium 20. 10. 2014

kolegium 14. 10. 2013

kolegium 27. 10. 2014 zrušeno

kolegium 21. 10. 2013

kolegium 3. 11. 2014

kolegium 28.10.2013 zrušeno (státní svátek)

kolegium 10. 11. 2014 zrušeno

kolegium 4. 11. 2013

kolegium 17. 11. 2014 zrušeno (státní svátek)

kolegium 11. 11. 2013

kolegium 19. 11. 2014

kolegium 18. 11. 2013

kolegium 24. 11. 2014

rozšířené kolegium děkana 24.11.

kolegium 25.11.2013 zrušeno

kolegium 1. 12. 2014

kolegium 2. 12. 2013

kolegium 8. 12. 2014

kolegium 9. 12. 2013

kolegium 1. 12. 2014

kolegium 16. 12. 2013

příloha

kolegium 15. 12. 2014