Opatření děkana č. 10/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 10/2014Název:


Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničíÚčinnost:


13. 3. 2014V Praze dne 10. 3. 2014


PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravují Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále Pravidla). Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student po návratu z pobytu v zahraničí. V souladu s článkem 3, odstavcem 2 Pravidel tímto opatřením stanovuji jednotný termín pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými v zimním semestru akademického roku 2013/2014 na


11. dubna 2014.O přiznání stipendia se rozhoduje na základě individuálního posouzení žádosti, kterou musí student podat písemně s vyjádřením garanta příslušného studijního programu a doložit potvrzením oddělení zahraničních styků o absolvování a délce pobytu.Podle článku 3, odstavce 2, písmene c ) Pravidel může student, který se ocitl v tíživé sociální či životní situaci, žádat o přiznání stipendia i před odjezdem do zahraničí. Zde stanovuji termín 15. května 2014 pro podání písemné žádosti obsahující vyjádření garanta příslušného studijního programu a potvrzení oddělení zahraničních styků o vyslání studenta a délce pobytu, doklady o všech finančních zdrojích, které student získal na úhradu nákladů spojených se studiem v zahraničí a doklad o tíživé sociální či životní situaci studenta (potvrzení o dorovnání příjmů do životního minima, potvrzení o pobírání přídavků na dítě, popřípadě průkaz držitele ZTP).
Toto opatření nabývá účinnosti dne 13. března 2014 a ruší opatření č. 11/2013.

                                                                                                    
  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                    děkan fakulty
Za správnost: Pavlína Jirsová

vedoucí studijního odděleníOpatření děkana č. 10/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 10/2014Název:


Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničíÚčinnost:


13. 3. 2014V Praze dne 10. 3. 2014


PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravují Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále Pravidla). Návrh na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student po návratu z pobytu v zahraničí. V souladu s článkem 3, odstavcem 2 Pravidel tímto opatřením stanovuji jednotný termín pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými v zimním semestru akademického roku 2013/2014 na


11. dubna 2014.O přiznání stipendia se rozhoduje na základě individuálního posouzení žádosti, kterou musí student podat písemně s vyjádřením garanta příslušného studijního programu a doložit potvrzením oddělení zahraničních styků o absolvování a délce pobytu.Podle článku 3, odstavce 2, písmene c ) Pravidel může student, který se ocitl v tíživé sociální či životní situaci, žádat o přiznání stipendia i před odjezdem do zahraničí. Zde stanovuji termín 15. května 2014 pro podání písemné žádosti obsahující vyjádření garanta příslušného studijního programu a potvrzení oddělení zahraničních styků o vyslání studenta a délce pobytu, doklady o všech finančních zdrojích, které student získal na úhradu nákladů spojených se studiem v zahraničí a doklad o tíživé sociální či životní situaci studenta (potvrzení o dorovnání příjmů do životního minima, potvrzení o pobírání přídavků na dítě, popřípadě průkaz držitele ZTP).
Toto opatření nabývá účinnosti dne 13. března 2014 a ruší opatření č. 11/2013.

                                                                                                    
  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                    děkan fakulty
Za správnost: Pavlína Jirsová

vedoucí studijního oddělení