Opatření děkana č. 9/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 9/2014Název:


Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2014 – Letní škola IMS FSV UK
Účinnost:

3. března 2014


V Praze dne 28. února 2014


       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty             

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 930 EUR za osobu a pobyt.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala: Zlata Vodenková

zástupce vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 9/2014Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 9/2014Název:


Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2014 – Letní škola IMS FSV UK
Účinnost:

3. března 2014


V Praze dne 28. února 2014


       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty             

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na základě vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 930 EUR za osobu a pobyt.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZpracovala: Zlata Vodenková

zástupce vedoucí ekonomického oddělení