Opatření děkana č. 7/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 7/2014Název:Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2014
Účinnost:


1. 3. 2014V Praze dne 24. února 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

____________________________________________________________________________________________________________________________________________V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2013 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.
Pro rok 2014 jsou stanoveny tyto sazby:


  • provozní režie 10 %

  • správní režie 9 %
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2014 a ruší opatření č. 9/2013.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

Zpracovala: Zlata Vodenková


zástupce vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 7/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 7/2014Název:Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2014
Účinnost:


1. 3. 2014V Praze dne 24. února 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

____________________________________________________________________________________________________________________________________________V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2013 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.
Pro rok 2014 jsou stanoveny tyto sazby:

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2014 a ruší opatření č. 9/2013.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

Zpracovala: Zlata Vodenková


zástupce vedoucí ekonomického oddělení