Opatření děkana č. 2/2014
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 2/2014Název:
Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV UK – dodatek č. 7 k pokynu tajemnice č. 7/2007
     Účinnost:


1. ledna 2014

V Praze dne 6. 1. 2014


                                                                                                         PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                            děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________S účinností od 1. ledna 2014 se vyhláškou MPSV č. 435/2013 Sb. mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto:
Sazba základní náhrady podle § 157 odst. 4 zákoníku práce za používání silničních motorových vozidel na:


3,70 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.
Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku prácebenzin 95 O

35,70 Kč / 1 litr

benzin 98 O

37,90 Kč / 1 litr

motorová nafta

36,00 Kč / 1 litr

Tuzemské stravné


Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2014 jsou stanoveny podle § 163 odst. 1 zákoníku práce pro zaměstnance FSV UK takto:Při pracovní cestě v trvání  5  -  12 hodin

67 Kč

Při pracovní cestě v trvání nad 12  -  18 hodin

102 Kč

Při pracovní cestě v trvání  nad 18 hodin

160 Kč


Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 2/2013 ze dne 8. 1. 2013.                                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                   děkan fakultyZa správnost:


Ing. Blanka Frantová

vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 2/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 2/2014Název:
Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV UK – dodatek č. 7 k pokynu tajemnice č. 7/2007
     Účinnost:


1. ledna 2014

V Praze dne 6. 1. 2014


                                                                                                         PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                            děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________S účinností od 1. ledna 2014 se vyhláškou MPSV č. 435/2013 Sb. mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto:
Sazba základní náhrady podle § 157 odst. 4 zákoníku práce za používání silničních motorových vozidel na:


3,70 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.
Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku prácebenzin 95 O

35,70 Kč / 1 litr

benzin 98 O

37,90 Kč / 1 litr

motorová nafta

36,00 Kč / 1 litr

Tuzemské stravné


Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2014 jsou stanoveny podle § 163 odst. 1 zákoníku práce pro zaměstnance FSV UK takto:Při pracovní cestě v trvání  5  -  12 hodin

67 Kč

Při pracovní cestě v trvání nad 12  -  18 hodin

102 Kč

Při pracovní cestě v trvání  nad 18 hodin

160 Kč


Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 2/2013 ze dne 8. 1. 2013.                                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                   děkan fakultyZa správnost:


Ing. Blanka Frantová

vedoucí ekonomického oddělení