Opatření děkana č. 1/2014
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 1/2014


Název:


Rozpočtové provizórium


Účinnost:


6. 1. 2014


V Praze dne 6. 1. 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________


S odvoláním na č. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2013.


Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 1/2013.


                                                                                                                                   

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník fakultyOpatření děkana č. 1/2014

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 1/2014


Název:


Rozpočtové provizórium


Účinnost:


6. 1. 2014


V Praze dne 6. 1. 2014


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________


S odvoláním na č. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíční výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2013.


Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 1/2013.


                                                                                                                                   

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník fakulty