Opatření děkana č. 38/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 38/2013Název:Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné uliciÚčinnost: 1. 1. 2014


V Praze dne 25. listopadu 2013


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech a hodinové sazby (ceny jsou stanoveny bez DPH) za dohled odpovědných pracovníků stanovuji takto:


Budova v Opletalově ul. 26, Praha 1počítačová učebna (suterén)

500,- Kč/hod.

A U L A (přízemí 109)

1.400,- Kč/hod.

seminární místnost (přízemí 105)

300,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 206)

600,- Kč/hod.

malá A U L A (2. patro 314)

800,- Kč/hod.

místnost č. 601

200,- Kč/hod.
Budova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1


posluchárna (přízemí 014)

350,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 013)

250,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 012)

250,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 112)

400,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 115)

350,- Kč/hod.

A U L A (2. patro 215)

1.000,- Kč/hod.

zasedací místnost (2. patro 212)

350,- Kč/hod.
Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul., Praha 1


pronájem studia

2.500,- Kč/hod.

pronájem učebny

1.500,- Kč/hod.

pronájem učebny a studia

3.000,- Kč/hod.

technický dozor

185,- Kč/hod.
Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou


pracovník vrátnice

150,- Kč/hod.

pracovník CIVT

210,- Kč/hod.
CENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 36/2010, dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010 a opatření děkana č. 15/2012.                                                                                                                                        
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                                                        děkan FSV UK


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA


tajemník FSV UK

Opatření děkana č. 38/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 38/2013Název:Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné uliciÚčinnost: 1. 1. 2014


V Praze dne 25. listopadu 2013


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________Ceny za 1 hodinu pronájmu v jednotlivých místnostech a hodinové sazby (ceny jsou stanoveny bez DPH) za dohled odpovědných pracovníků stanovuji takto:


Budova v Opletalově ul. 26, Praha 1počítačová učebna (suterén)

500,- Kč/hod.

A U L A (přízemí 109)

1.400,- Kč/hod.

seminární místnost (přízemí 105)

300,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 206)

600,- Kč/hod.

malá A U L A (2. patro 314)

800,- Kč/hod.

místnost č. 601

200,- Kč/hod.
Budova HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1


posluchárna (přízemí 014)

350,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 013)

250,- Kč/hod.

posluchárna (přízemí 012)

250,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 112)

400,- Kč/hod.

posluchárna (1. patro 115)

350,- Kč/hod.

A U L A (2. patro 215)

1.000,- Kč/hod.

zasedací místnost (2. patro 212)

350,- Kč/hod.
Rozhlasová a televizní laboratoř Celetná ul., Praha 1


pronájem studia

2.500,- Kč/hod.

pronájem učebny

1.500,- Kč/hod.

pronájem učebny a studia

3.000,- Kč/hod.

technický dozor

185,- Kč/hod.
Dohled při pronájmech místností ve dnech pracovního klidu a v místnostech vybavených technikou


pracovník vrátnice

150,- Kč/hod.

pracovník CIVT

210,- Kč/hod.
CENY JSOU STANOVENY BEZ DPH.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 36/2010, dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010 a opatření děkana č. 15/2012.                                                                                                                                        
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                                                        děkan FSV UK


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA


tajemník FSV UK