Opatření děkana č. 34/2013
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 34/2013Název:


Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání


Spring University Prague 2014 – Jarní škola IMS
Účinnost:


6. listopadu 2013
V Praze dne 6. listopadu 2013PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 770 EUR za osobu a pobyt.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty
Zpracovala: Ing. Blanka Frantová


vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 34/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 34/2013Název:


Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání


Spring University Prague 2014 – Jarní škola IMS
Účinnost:


6. listopadu 2013
V Praze dne 6. listopadu 2013PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 770 EUR za osobu a pobyt.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty
Zpracovala: Ing. Blanka Frantová


vedoucí ekonomického oddělení