Opatření děkana č. 32/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 32/2013Název:


Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2013Účinnost:


1. 11. 2013
V Praze 15. října 2013                                                                                                          

   PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

____________________________________________________________________________________________________________________________________________Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2013.Fyzická inventura – zahájení


1. listopadu 2013

Fyzická inventura – ukončení


30. listopadu 2013

Rozdílová inventura – zahájení


1. prosince 2013

Rozdílová inventura – ukončení


31. prosince 2013

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů


16. ledna 2014

Dokladové inventury – zahájení


16. ledna 2014

Dokladové inventury – ukončení


31. ledna 2014

Vyhotovení inventarizačního zápisu


31. ledna 2014

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů
31. ledna 2014

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů


20. února 2014
 


Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2013“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.
Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 49/2012 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2012.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


              děkan fakulty


Přílohy: 1. Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2013


              2. Jmenování komisí


              3. Jmenování dílčích komisí


Za správnost:


Balík Petr – správa majetku

Opatření děkana č. 32/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 32/2013Název:


Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2013Účinnost:


1. 11. 2013
V Praze 15. října 2013                                                                                                          

   PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

____________________________________________________________________________________________________________________________________________Podle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2013.Fyzická inventura – zahájení


1. listopadu 2013

Fyzická inventura – ukončení


30. listopadu 2013

Rozdílová inventura – zahájení


1. prosince 2013

Rozdílová inventura – ukončení


31. prosince 2013

Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů


16. ledna 2014

Dokladové inventury – zahájení


16. ledna 2014

Dokladové inventury – ukončení


31. ledna 2014

Vyhotovení inventarizačního zápisu


31. ledna 2014

Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů
31. ledna 2014

Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů


20. února 2014
 


Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.


Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2013“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.


Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.


Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.
Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 49/2012 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2012.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


              děkan fakulty


Přílohy: 1. Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2013


              2. Jmenování komisí


              3. Jmenování dílčích komisí


Za správnost:


Balík Petr – správa majetku