Opatření děkana č. 30/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č.  30/2013
Název:


Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Účinnost:


1. září 2013
V Praze dne 30. srpna 2013
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


____________________________________________________________________________________________Na základě ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 133/1985 Sb., Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrka“)
1. Prověrku provede komise ve složení:


            Předseda:         Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník fakulty,


            Členové:           Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,


                                   Tomáš Fencl, specialista bezpečnosti práce a prevence rizik,


                                   PhDr. Libor Stejskal, předseda odborové organizace FSV UK.


                                  


2. Před zahájením prověrky bude předseda informovat o tomto příkazu vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.


3. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje specialista bezpečnosti práce a prevence rizik, dle platných předpisů.


4. O provedené prověrce vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry.


5. Termín zahájení prověrky:                                       3. září 2013


    Termín ukončení prověrky:                                      10. září 2013


    Termín předání zprávy děkanovi FSV UK:                18. září 2013


Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 41/2012 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty
Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA


Tajemník fakultyOpatření děkana č. 30/2013
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č.  30/2013
Název:


Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Účinnost:


1. září 2013
V Praze dne 30. srpna 2013
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


____________________________________________________________________________________________Na základě ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona 133/1985 Sb., Zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrka“)
1. Prověrku provede komise ve složení:


            Předseda:         Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník fakulty,


            Členové:           Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,


                                   Tomáš Fencl, specialista bezpečnosti práce a prevence rizik,


                                   PhDr. Libor Stejskal, předseda odborové organizace FSV UK.


                                  


2. Před zahájením prověrky bude předseda informovat o tomto příkazu vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.


3. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje specialista bezpečnosti práce a prevence rizik, dle platných předpisů.


4. O provedené prověrce vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry.


5. Termín zahájení prověrky:                                       3. září 2013


    Termín ukončení prověrky:                                      10. září 2013


    Termín předání zprávy děkanovi FSV UK:                18. září 2013


Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 41/2012 Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty
Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA


Tajemník fakulty