Opatření děkana č. 27/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 27/2013

Název:


Opatření ke snížení poplatku ve studijním programu Politologie, studijní obor International Security Studies
Účinnost:


1. 10. 2013

V Praze dne 10. září 2013


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. S účinností od 1. října 2013 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji slevu na poplatky spojené se studiem v navazujícím magisterském studiu oboru International Security Studies (studijní program Politologie) v akademickém roce 2013/2014 pro studenty nominované na roční studijní pobyt na Univerzitě v Kostnici (na základě dohody o stanovení shodných podmínek pro absolvování oboru International Security Studies na UK v Praze a MA in Politics and Public Administration na Univerzitě Kostnice).


  2. Studentům oboru, kteří jsou vysláni na roční studijní pobyt na Univerzitu v Kostnici v rámci uvedené dohody, je poskytována sleva na poplatku ve výši 2.000,- EUR na semestr. Poplatek tedy po slevě činí 1.000,- EUR za semestr.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

Za správnost: Petr Soukup


proděkan pro studijní záležitostiOpatření děkana č. 27/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 27/2013

Název:


Opatření ke snížení poplatku ve studijním programu Politologie, studijní obor International Security Studies
Účinnost:


1. 10. 2013

V Praze dne 10. září 2013


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1. S účinností od 1. října 2013 v souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji slevu na poplatky spojené se studiem v navazujícím magisterském studiu oboru International Security Studies (studijní program Politologie) v akademickém roce 2013/2014 pro studenty nominované na roční studijní pobyt na Univerzitě v Kostnici (na základě dohody o stanovení shodných podmínek pro absolvování oboru International Security Studies na UK v Praze a MA in Politics and Public Administration na Univerzitě Kostnice).


  2. Studentům oboru, kteří jsou vysláni na roční studijní pobyt na Univerzitu v Kostnici v rámci uvedené dohody, je poskytována sleva na poplatku ve výši 2.000,- EUR na semestr. Poplatek tedy po slevě činí 1.000,- EUR za semestr.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty

Za správnost: Petr Soukup


proděkan pro studijní záležitosti