Opatření děkana č. 25/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 25/2013
Název:


Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK


 Účinnost:


1. 9. 2013
V Praze dne 21. srpna 2013


                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


 


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony takto:
Celoživotní vzdělávání


Studijní pobyt – výuka v českém jazyce

18 000,- Kč/semestr

Vybraný předmět v rámci studijního pobytu – výuka v českém jazyce

5 000,- Kč/semestr

Studijní pobyt – výuka v cizím jazyce

2 500,- EUR/semestr

Studijní pobyt – výzkum v cizím jazyce

1 000,- EUR/semestr

Výuka češtiny pro cizince

3 800,-Kč/semestr

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu


450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzu


Ostatní


Přihláška ke studiu

10,- Kč

Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč

Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení       

– za každý další den                                

50,- Kč

100,- Kč

Jednostranný tisk – cena za l stránku formátu A4 – tiskárna

3,- Kč

Černobílá jednostranná fotokopie formátu A4 – 1 strana –  kopírka

1,50 Kč
Toto opatření je platné od akademického roku 2013/2014. 
Ceník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 39/2012.
                                                                                               PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                        děkan fakulty
Za správnost: Ing. Blanka Frantová


    vedoucí EOOpatření děkana č. 25/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 25/2013
Název:


Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK


 Účinnost:


1. 9. 2013
V Praze dne 21. srpna 2013


                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


 


V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. a Opatřením rektora č. 25/2004 stanovuji ceny za níže uvedené služby a výkony takto:
Celoživotní vzdělávání


Studijní pobyt – výuka v českém jazyce

18 000,- Kč/semestr

Vybraný předmět v rámci studijního pobytu – výuka v českém jazyce

5 000,- Kč/semestr

Studijní pobyt – výuka v cizím jazyce

2 500,- EUR/semestr

Studijní pobyt – výzkum v cizím jazyce

1 000,- EUR/semestr

Výuka češtiny pro cizince

3 800,-Kč/semestr

Univerzita třetího věku

300,- Kč za semestr v případě jednosemestrálního kurzu


450,- Kč za rok v případě dvousemestrálního kurzu


Ostatní


Přihláška ke studiu

10,- Kč

Vratná záloha za používání šatnových skříněk

200,- Kč

Pokuta za nevrácení klíče od šatnových skříněk v den zapůjčení       

– za každý další den                                

50,- Kč

100,- Kč

Jednostranný tisk – cena za l stránku formátu A4 – tiskárna

3,- Kč

Černobílá jednostranná fotokopie formátu A4 – 1 strana –  kopírka

1,50 Kč
Toto opatření je platné od akademického roku 2013/2014. 
Ceník placených služeb Střediska vědeckých informací FSV UK je vydán samostatně a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší tím opatření děkana č. 39/2012.
                                                                                               PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                        děkan fakulty
Za správnost: Ing. Blanka Frantová


    vedoucí EO