Opatření děkana č. 23/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.  23/2013

Název:


Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013
    Účinnost: 3. 7. 2013

V Praze dne 3. července 2013


                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                      děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________________


         Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2013:
 1. Faktury přijaté

  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu nejpozději do 13. 12. 2013,

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 13. 12. 2013.


 2. Faktury vydané

  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 13. 12. 2013,

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 12. 12. 2013.


 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat ekonomickému oddělení – referátu PAM do 20. 12. 2013


 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat ekonomickému oddělení nejpozději do 25. 11. 2013.   

 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce prováděné v měsíci prosinci 2013 předložit ekonomickému oddělení nejpozději do 16. 12. 2013.

 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 20. 12. 2013 do 12,00 hod.

 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004 (poslední objednávky a zálohy na drobné vydání mohou být vystaveny nejpozději do 15. listopadu příslušného roku a účetnictví grantu musí být s ohledem na termíny vyúčtování grantových agentur a povinnost zúčtování se státním rozpočtem uzavřeno nejpozději do 10. prosince příslušného roku).

 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení nejpozději do 10. 12. 2013.

 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení
Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkana č. 36/2012 ze dne 14. 6. 2012 -  Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012.
                                                                                            PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                            děkan fakulty


Za správnost: Ing. Blanka Frantová


                      vedoucí EOOpatření děkana č. 23/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č.  23/2013

Název:


Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2013
    Účinnost: 3. 7. 2013

V Praze dne 3. července 2013


                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                      děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________________________________________________


         Vyhlašuji tímto závazný harmonogram termínů pro předkládání dokladů ke zpracování v závěru roku 2013:
 1. Faktury přijaté

  1. faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení k provedení příkazu a k úhradě peněžnímu ústavu nejpozději do 13. 12. 2013,

  2. u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu a předání ekonomickému oddělení nejpozději do 13. 12. 2013.


 2. Faktury vydané

  1. podklady pro faktury externí předat ekonomickému oddělení do 13. 12. 2013,

  2. podklady pro faktury interní předat ekonomickému oddělení do 12. 12. 2013.


 3. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

  • náhrad na dovolenou

  • náhrad dávek nemocenského pojištění

  • náhrad při ošetřování člena rodiny

  • návrhy na výplatu odměn a případné návrhy na platové úpravy předat ekonomickému oddělení – referátu PAM do 20. 12. 2013


 4. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat ekonomickému oddělení nejpozději do 25. 11. 2013.   

 5. Nově uzavírané dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti za práce prováděné v měsíci prosinci 2013 předložit ekonomickému oddělení nejpozději do 16. 12. 2013.

 6. Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v pokladně nejpozději do 20. 12. 2013 do 12,00 hod.

 7. Veškeré podklady pro vyúčtování grantů – tj. faktury, doklady drobného vydání, vyúčtování záloh apod. se řídí termíny uvedenými v pokynu děkana č. 4/2004 (poslední objednávky a zálohy na drobné vydání mohou být vystaveny nejpozději do 15. listopadu příslušného roku a účetnictví grantu musí být s ohledem na termíny vyúčtování grantových agentur a povinnost zúčtování se státním rozpočtem uzavřeno nejpozději do 10. prosince příslušného roku).

 8. Návrhy na přiznání účelových stipendií předložit studijnímu oddělení nejpozději do 10. 12. 2013.

 9. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

  • ředitelé institutů

  • vedoucí součástí

  • řešitelé grantů

  • vedoucí oddělení
Tímto opatřením se ruší platnost opatření děkana č. 36/2012 ze dne 14. 6. 2012 -  Termíny pro předkládání dokladů a zúčtování záloh v závěru roku 2012.
                                                                                            PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                            děkan fakulty


Za správnost: Ing. Blanka Frantová


                      vedoucí EO