Opatření děkana č. 21/2013
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 21/2013

Název:
Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízeníÚčinnost:


1. 6. 2013

V Praze dne 28. 5. 2013

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


____________________________________________________________________________________________

Každý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem “nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; “materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání (pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 2. 7. 2013 do 30. 7. 2013 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.


Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan UK FSV

Za správnost: Pavlína Jirsová


vedoucí studijního oddělení

Opatření děkana č. 21/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 21/2013

Název:
Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízeníÚčinnost:


1. 6. 2013

V Praze dne 28. 5. 2013

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


____________________________________________________________________________________________

Každý uchazeč o přijetí ke studiu na FSV UK má právo požádat o nahlédnutí do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu. Pojmem “nahlédnout” se rozumí pročítat materiály; “materiály” jsou všechny doklady, které byly součástí přihlášky, texty veškerých písemných testů vypracované uchazečem včetně jejich zadání (pokud byla přijímací zkouška uskutečňovaná fakultou), zápis o přijímací zkoušce a pořadník. Nahlížet do materiálů smí pouze uchazeč a to na studijním oddělení fakulty, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1.


Nahlédnutí do materiálů k přijímacímu řízení je možné v období od 2. 7. 2013 do 30. 7. 2013 každé úterý od 9,00 do 11,00 hod. u referentky studijního oddělení institutu, který uskutečňuje studijní program/obor, do něhož se uchazeč hlásí.


Referentky studijního oddělení neposkytují informace týkající se správnosti testů, odpovědí a oprav.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan UK FSV

Za správnost: Pavlína Jirsová


vedoucí studijního oddělení