Přehled formulářů
Zápisy a formuláře
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Databáze formulářů

Zaměstnanci FSV UK

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ


OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Průvodní list faktury

[ Word ]

Objednávka + smluvní podmínky

[ Word ]

Order Form + Terms and Conditions

[ Word ]

Limitovaný příslib

[ Word ]

Pověření příkazce operace

[ Word ]

Pověření správce rozpočtu

[ Word ]

Vyúčtování drobného vydání

[ Word ]

PRACOVNÍ CESTY

Cestovní příkaz (tuzemské a zahraniční cesty)

[ Excel ]

Employee Travel Abroad Authorisation Form

[ Excel ]

Provozně bezpečnostní předpis z 30.4.2012

[ Word ][ PDF ]

Přehled o době jízdy a čerpání BP

[ Word ][ PDF ]

Smlouva o cestovních náhradách - student

(nepojmenovaná smlouva), Opatření děkana č. 25/2014

[ Word ]

Smlouva o cestovních náhradách - zahraniční expert

(nepojmenovaná smlouva), Opatření děkana č. 25/2014

[ Word ]

Agreement concluded in accordance with § 1746 and a pursuing law no.89/2012 coll., civil code, as amended (to reimburse travel expenses)

[ Word ]

Povolení k použití soukromého vozidla

[ Word ][ PDF ]

Žádost zaměstnavatele o použití soukromého silničního motorového vozidla na pracovní cestu

[ Word ][ PDF ]

Vyučtování zahraniční / tuzemské pracovní cesty

[ Excel ]

Claim for Reimbursement for Expenses on Official Travel Abroad

[ Excel ]

Rozpis středisek pro vyúčtování

[ Excel ]

Dohoda o přerušení pracovní cesty

[ Word ][ PDF ]

Žádost o zálohu na pracovní cestu do zahraničí

[ Word ]

Závěrečná zpráva ze zahraniční/tuzemské pracovní cesty

[ Word ][ PDF ]

Report on Official Travel Abroad

[ Word ][ PDF ]

VZORY SMLUV

Darovací smlouva - fyzické osoby

[ Word ][ PDF ]

Deed of gift natural person

[ Word ][ PDF ]

Darovací smlouva - právnické osoby

[ Word ][ PDF ]

Deed of gift legal identity

[ Word ][ PDF ]

Smlouva o dílo

[ Word ][ PDF ]

Contract for work CZ | EN

[ Word ][ PDF ]

Průvodka smlouvy FSV

[ Word ]

Kupní smlouva publikací

[ Word ][ PDF ]

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předběžné schválení veřejné zakázky

[ Word ]

Záznam o provedení průzkumu trhu

[ Word ]

Vzor - Kupní smlouva

[ Word ]

Vzor - Kupní smlouva - zboží a instalace

[ Word ]

Vzor - Smlouva o dílo

[ Word ]

Vzor - Smlouva o poskytování služeb

[ Word ]

ZALOŽENÍ NOVÉHO STŘEDISKA

Žádost o založení nového střediska

[ Excel ][ PDF ]


PERSONÁLNÍ REFERÁT / MZDOVÁ ÚČTÁRNA

PRACOVNÍ SMLOUVA

Formulář - dovolenka

[ Word ][ PDF ]

Formulář pro evidenci docházky na pracovišti

[ Word ][ PDF ]

Formulář pro karty ISIC a ITIC

[ PDF ]

Návrh na pracovní a mzdové (platové) zařazení

[ Excel var.1 ][ Excel var.2 ]

Návrh na přiznání odměny

[ Word ]

Popis práce zaměstnance (akademičtí pracovníci, lektoři)

[ Word ][ PDF ]

Job description academic staff

[ Word ][ PDF ]

Popis práce zaměstnance (hospodářsko správní zaměstnanci, techničtí a odborní pracovníci, dělníci)

[ Word ][ PDF ]

Popis práce zaměstnance (vědečtí pracovníci)

[ Word ][ PDF ]

Job description research staff

[ Word ][ PDF ]

Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhláška

[ PDF ]

Vstupní karta / New Employee Form

[ Word ]

Výstupní list

[ Word ][ PDF ]

Clearance form

[ Word ][ PDF ]

Zásady k vyplnění tiskopisu (nemocenskému pojištění-metodická pomůcka)

[ Word ][ PDF ]

Dohoda o úhradě pojistného při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy

[ Word ][ PDF ]

Dohoda o provádění srážek ze mzdy

[ Word ]

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Dohoda o provedení práce

[ Word ]

Agreement to complete a job

[ Word ]

Dohoda o změně DPP

[ Word ]

Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhláška

[ PDF ]

Vyúčtování odměny za práci

[ Word ][ PDF ]

Zásady k vyplnění tiskopisu (nemocenskému pojištění-metodická pomůcka)

[ Word ][ PDF ]

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Dohoda o pracovní činnosti

[ Word ]

Agreement to perform work

[ Word ]

Dohoda o změně DPČ

[ Word ]

Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhláška

[ PDF ]

Vyúčtování odměny za práci

[ Word ][ PDF ]

Vstupní karta / New Employee Form

[ Word ]

Zásady k vyplnění tiskopisu (nemocenskému pojištění-metodická pomůcka)

[ Word ][ PDF ]

SOCIÁLNÍ FOND

Žádost o příspěvek ze sociálního fondu na penzijní / životní připojištění

[ Word ][ PDF ]

Žádost o příspěvek na dopravu

[ Word ][ PDF ]

Žádost o příspěvek na úroky z účelového úvěru na bytové potřeby

[ Word ][ PDF ]

Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

[ Word ][ PDF ]

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZORY

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

[ Word ]

OSTATNÍ

Daňový formulář USA

[ PDF ]

Daňový formulář - komentář

[ PDF ]

Souhlas s pořízením podoby člověka

[ Word ][ VZOR Souhlasu WORD ]


MANUÁL PRO CIZINCE

Zaměstnávání cizinců - v současné době je tato problematika na FSV UK v řešení.

Odkaz na stránky RUK.

[ Informace o nástupu zaměstnání WORD ]

[ Odkaz na stránky RUK ]


SPRÁVA MAJETKU


Návrh na vyřazení majetku

[ Word ][ PDF ]

Převodka majetku

[ Word ][ PDF ]

Žádost o svěření majetku

[ Word ][ PDF ]

Žádost na odprodej majetku

[ Word ][ PDF ]


ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ


Fond Mobility: Závěrečná zpráva

[ Word ][ PDF ]


Pro studenty FSV UK

Seznam formulářů pro studenty FSV UKPřehled formulářů

Databáze formulářů

Zaměstnanci FSV UK

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ


OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Průvodní list faktury

[ Word ]

Objednávka + smluvní podmínky

[ Word ]

Order Form + Terms and Conditions

[ Word ]

Limitovaný příslib

[ Word ]

Pověření příkazce operace

[ Word ]

Pověření správce rozpočtu

[ Word ]

Vyúčtování drobného vydání

[ Word ]

PRACOVNÍ CESTY

Cestovní příkaz (tuzemské a zahraniční cesty)

[ Excel ]

Employee Travel Abroad Authorisation Form

[ Excel ]

Provozně bezpečnostní předpis z 30.4.2012

[ Word ][ PDF ]

Přehled o době jízdy a čerpání BP

[ Word ][ PDF ]

Smlouva o cestovních náhradách - student

(nepojmenovaná smlouva), Opatření děkana č. 25/2014

[ Word ]

Smlouva o cestovních náhradách - zahraniční expert

(nepojmenovaná smlouva), Opatření děkana č. 25/2014

[ Word ]

Agreement concluded in accordance with § 1746 and a pursuing law no.89/2012 coll., civil code, as amended (to reimburse travel expenses)

[ Word ]

Povolení k použití soukromého vozidla

[ Word ][ PDF ]

Žádost zaměstnavatele o použití soukromého silničního motorového vozidla na pracovní cestu

[ Word ][ PDF ]

Vyučtování zahraniční / tuzemské pracovní cesty

[ Excel ]

Claim for Reimbursement for Expenses on Official Travel Abroad

[ Excel ]

Rozpis středisek pro vyúčtování

[ Excel ]

Dohoda o přerušení pracovní cesty

[ Word ][ PDF ]

Žádost o zálohu na pracovní cestu do zahraničí

[ Word ]

Závěrečná zpráva ze zahraniční/tuzemské pracovní cesty

[ Word ][ PDF ]

Report on Official Travel Abroad

[ Word ][ PDF ]

VZORY SMLUV

Darovací smlouva - fyzické osoby

[ Word ][ PDF ]

Deed of gift natural person

[ Word ][ PDF ]

Darovací smlouva - právnické osoby

[ Word ][ PDF ]

Deed of gift legal identity

[ Word ][ PDF ]

Smlouva o dílo

[ Word ][ PDF ]

Contract for work CZ | EN

[ Word ][ PDF ]

Průvodka smlouvy FSV

[ Word ]

Kupní smlouva publikací

[ Word ][ PDF ]

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předběžné schválení veřejné zakázky

[ Word ]

Záznam o provedení průzkumu trhu

[ Word ]

Vzor - Kupní smlouva

[ Word ]

Vzor - Kupní smlouva - zboží a instalace

[ Word ]

Vzor - Smlouva o dílo

[ Word ]

Vzor - Smlouva o poskytování služeb

[ Word ]

ZALOŽENÍ NOVÉHO STŘEDISKA

Žádost o založení nového střediska

[ Excel ][ PDF ]


PERSONÁLNÍ REFERÁT / MZDOVÁ ÚČTÁRNA

PRACOVNÍ SMLOUVA

Formulář - dovolenka

[ Word ][ PDF ]

Formulář pro evidenci docházky na pracovišti

[ Word ][ PDF ]

Formulář pro karty ISIC a ITIC

[ PDF ]

Návrh na pracovní a mzdové (platové) zařazení

[ Excel var.1 ][ Excel var.2 ]

Návrh na přiznání odměny

[ Word ]

Popis práce zaměstnance (akademičtí pracovníci, lektoři)

[ Word ][ PDF ]

Job description academic staff

[ Word ][ PDF ]

Popis práce zaměstnance (hospodářsko správní zaměstnanci, techničtí a odborní pracovníci, dělníci)

[ Word ][ PDF ]

Popis práce zaměstnance (vědečtí pracovníci)

[ Word ][ PDF ]

Job description research staff

[ Word ][ PDF ]

Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhláška

[ PDF ]

Vstupní karta / New Employee Form

[ Word ]

Výstupní list

[ Word ][ PDF ]

Clearance form

[ Word ][ PDF ]

Zásady k vyplnění tiskopisu (nemocenskému pojištění-metodická pomůcka)

[ Word ][ PDF ]

Dohoda o úhradě pojistného při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy

[ Word ][ PDF ]

Dohoda o provádění srážek ze mzdy

[ Word ]

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Dohoda o provedení práce

[ Word ]

Agreement to complete a job

[ Word ]

Dohoda o změně DPP

[ Word ]

Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhláška

[ PDF ]

Vyúčtování odměny za práci

[ Word ][ PDF ]

Zásady k vyplnění tiskopisu (nemocenskému pojištění-metodická pomůcka)

[ Word ][ PDF ]

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Dohoda o pracovní činnosti

[ Word ]

Agreement to perform work

[ Word ]

Dohoda o změně DPČ

[ Word ]

Přihlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, odhláška

[ PDF ]

Vyúčtování odměny za práci

[ Word ][ PDF ]

Vstupní karta / New Employee Form

[ Word ]

Zásady k vyplnění tiskopisu (nemocenskému pojištění-metodická pomůcka)

[ Word ][ PDF ]

SOCIÁLNÍ FOND

Žádost o příspěvek ze sociálního fondu na penzijní / životní připojištění

[ Word ][ PDF ]

Žádost o příspěvek na dopravu

[ Word ][ PDF ]

Žádost o příspěvek na úroky z účelového úvěru na bytové potřeby

[ Word ][ PDF ]

Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

[ Word ][ PDF ]

PRACOVNĚPRÁVNÍ VZORY

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

[ Word ]

OSTATNÍ

Daňový formulář USA

[ PDF ]

Daňový formulář - komentář

[ PDF ]

Souhlas s pořízením podoby člověka

[ Word ][ VZOR Souhlasu WORD ]


MANUÁL PRO CIZINCE

Zaměstnávání cizinců - v současné době je tato problematika na FSV UK v řešení.

Odkaz na stránky RUK.

[ Informace o nástupu zaměstnání WORD ]

[ Odkaz na stránky RUK ]


SPRÁVA MAJETKU


Návrh na vyřazení majetku

[ Word ][ PDF ]

Převodka majetku

[ Word ][ PDF ]

Žádost o svěření majetku

[ Word ][ PDF ]

Žádost na odprodej majetku

[ Word ][ PDF ]


ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ


Fond Mobility: Závěrečná zpráva

[ Word ][ PDF ]


Pro studenty FSV UK

Seznam formulářů pro studenty FSV UK