Opatření děkana č. 8/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 12/2013

Název:


Změny v organizační struktuře děkanátu

Účinnost:


1. 3. 2013

V Praze dne 1. 3. 2013PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


_____________________________________________________________________________________
S účinností k 1. březnu 2013 zřizuji v rámci organizační struktury děkanátu Oddělení pro vnější vztahy.

Podrobnosti o činnosti tohoto oddělení stanoví organizační řád děkanátu.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


 Opatření děkana č. 8/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 12/2013

Název:


Změny v organizační struktuře děkanátu

Účinnost:


1. 3. 2013

V Praze dne 1. 3. 2013PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


_____________________________________________________________________________________
S účinností k 1. březnu 2013 zřizuji v rámci organizační struktury děkanátu Oddělení pro vnější vztahy.

Podrobnosti o činnosti tohoto oddělení stanoví organizační řád děkanátu.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty