Opatření děkana č. 15/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 15/2013 


Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2013 – Letní škola IMS


Účinnost:

5. dubna 2013V Praze dne 2. dubna 2013


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast naprogramuj ve výši 950 EUR za osobu a pobyt.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                děkan fakulty


Příloha: Kalkulace

Zpracovala: Zlata Vodenková

Pověřená vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 15/2013Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 15/2013 


Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání

Summer University Prague 2013 – Letní škola IMS


Účinnost:

5. dubna 2013V Praze dne 2. dubna 2013


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast naprogramuj ve výši 950 EUR za osobu a pobyt.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

                                                                                                                děkan fakulty


Příloha: Kalkulace

Zpracovala: Zlata Vodenková

Pověřená vedoucí ekonomického oddělení