Opatření děkana č. 13/2013
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 13/2013Název:

Dodatek č. 1 k opatření děkana 4/2013 Podpora grantové činnosti na FSV UKÚčinnost: 25. března 2013V Praze dne 25. března 2013


PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________


Tento dodatek upravuje znění níže uvedených částí opatření 4/2013 takto:


Bod 3 čl. 1 opatření 4/2013


3. Projekty v programu COST a TEMPUS (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 14 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:


  • 7 000,– Kč za každý podaný projekt, který nebyl odmítnut z formálních důvodů,

  • dalších 7 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.Projekty v programu COST a TEMPUS (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK):


  • 14 000,– Kč v případě přijetí projektu, který bude řešen na FSV UK.Čl. 2 opatření 4/2013


Žádost o podporu je podávána za každého řešitele automaticky oddělením vědy FSV UK vždy nejpozději 3 týdny po zveřejnění výsledků dané soutěže s výjimkou žadatelů mimo FSV UK, kterým bude odměna vyplacena až po podpisu pracovní smlouvy. O přidělení, případně krácení podpory rozhoduje děkan. V případě schválení bude finanční příspěvek přidělen nejdříve do 3 týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK Akademickým senátem FSV UK.

Finanční bonus je vyplácen formou odměny hlavnímu žadateli za FSV UK. Na základě písemného návrhu hlavního žadatele zaslaného nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy z oddělení vědy může být bonus rozdělen i mezi další žadatele zaměstnané na FSV UK.
Ostatní ustanovení opatření děkana č. 4/2013 se nemění.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

proděkan pro vědu a výzkumOpatření děkana č. 13/2013Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 13/2013Název:

Dodatek č. 1 k opatření děkana 4/2013 Podpora grantové činnosti na FSV UKÚčinnost: 25. března 2013V Praze dne 25. března 2013


PhDr. Jakub Končelík, PhD.

děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________


Tento dodatek upravuje znění níže uvedených částí opatření 4/2013 takto:


Bod 3 čl. 1 opatření 4/2013


3. Projekty v programu COST a TEMPUS (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem 0,5 a vyšším) nejvýše 14 000,– Kč za každý podaný projekt, a to podle následujícího klíče:
Projekty v programu COST a TEMPUS (týká se zaměstnanců FSV UK s úvazkem nižším než 0,5 a žadatelů mimo FSV UK):
Čl. 2 opatření 4/2013


Žádost o podporu je podávána za každého řešitele automaticky oddělením vědy FSV UK vždy nejpozději 3 týdny po zveřejnění výsledků dané soutěže s výjimkou žadatelů mimo FSV UK, kterým bude odměna vyplacena až po podpisu pracovní smlouvy. O přidělení, případně krácení podpory rozhoduje děkan. V případě schválení bude finanční příspěvek přidělen nejdříve do 3 týdnů ode dne schválení rozpočtu FSV UK Akademickým senátem FSV UK.

Finanční bonus je vyplácen formou odměny hlavnímu žadateli za FSV UK. Na základě písemného návrhu hlavního žadatele zaslaného nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy z oddělení vědy může být bonus rozdělen i mezi další žadatele zaměstnané na FSV UK.
Ostatní ustanovení opatření děkana č. 4/2013 se nemění.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD.

proděkan pro vědu a výzkum