Opatření děkana č. 10/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 10/2013
Název:


Stanovení slevy na studijní pobyt poskytovaný Fakultou sociálních věd pro specifické skupiny osob
Účinnost:


29. září 2013


V Praze dne 15. 4. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                          děkan fakulty


__________________________________________________________________________________

V návaznosti na opatření děkana 28/2011, které stanoví úhrady za služby a výkony poskytované


Fakultou sociálních věd stanovím slevu za úhradu studijních pobytů ve výši 9.000 Kč za semestr, výsledná úhrada tedy činí 9.000 Kč za semestr.

Podmínky pro uplatnění slevy jsou následující:


  1. uchazeč je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P,

  2. uchazeč společně s přihláškou doloží kopii průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P a

  3. uchazeč společně s přihláškou podá žádost o poskytnutí slevy.

O poskytnutí slevy na základě dodaných podkladů rozhodne děkan do 30 dnů.

V souladu s opatřením č. 28/2010 rozhodne dále děkan o přijetí uchazeče do studijního pobytu a v případě přijetí je uchazeč povinen před zápisem do studijního pobytu prokázat uhrazení úplaty zohledňující slevu.

Účastník studijního pobytu, který je přijat do studijního pobytu a získá nárok na slevu má plná práva a povinnosti, která vymezuje opatření děkana č. 28/2010.                                                                                                         

                       

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

                                                                                                          děkan    

Za správnost: Petr Soukup


Proděkan pro studijní záležitosti

Odkaz:


Opatření děkana č. 28/2010 Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce.Opatření děkana č. 10/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 10/2013
Název:


Stanovení slevy na studijní pobyt poskytovaný Fakultou sociálních věd pro specifické skupiny osob
Účinnost:


29. září 2013


V Praze dne 15. 4. 2012

                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                          děkan fakulty


__________________________________________________________________________________

V návaznosti na opatření děkana 28/2011, které stanoví úhrady za služby a výkony poskytované


Fakultou sociálních věd stanovím slevu za úhradu studijních pobytů ve výši 9.000 Kč za semestr, výsledná úhrada tedy činí 9.000 Kč za semestr.

Podmínky pro uplatnění slevy jsou následující:


  1. uchazeč je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P,

  2. uchazeč společně s přihláškou doloží kopii průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P a

  3. uchazeč společně s přihláškou podá žádost o poskytnutí slevy.

O poskytnutí slevy na základě dodaných podkladů rozhodne děkan do 30 dnů.

V souladu s opatřením č. 28/2010 rozhodne dále děkan o přijetí uchazeče do studijního pobytu a v případě přijetí je uchazeč povinen před zápisem do studijního pobytu prokázat uhrazení úplaty zohledňující slevu.

Účastník studijního pobytu, který je přijat do studijního pobytu a získá nárok na slevu má plná práva a povinnosti, která vymezuje opatření děkana č. 28/2010.                                                                                                         

                       

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 

                                                                                                          děkan    

Za správnost: Petr Soukup


Proděkan pro studijní záležitosti

Odkaz:


Opatření děkana č. 28/2010 Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce.