Opatření děkana č. 9/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 9/2013

Název:
Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2013

Účinnost:
8. 3. 2013V Praze dne 7. března 2013

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


___________________________________________________________________________________________


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2012 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.

Pro rok 2013 jsou stanoveny tyto sazby:
  • provozní režie 10 %

  • správní režie 9 %


Toto opatření nabývá účinnosti dne 8. března 2013 a ruší opatření č. 10/2012.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D


děkan fakulty


Zpracovala: Zlata Vodenková


zástupce vedoucí ekonomického odděleníOpatření děkana č. 9/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 9/2013

Název:
Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2013

Účinnost:
8. 3. 2013V Praze dne 7. března 2013

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


___________________________________________________________________________________________


V souvislosti s pokynem děkana č. 1/2002 stanovuji na základě výsledků hospodaření za rok 2012 sazby provozní a správní režie pro potřeby zpracování kalkulací v doplňkové činnosti, za placené služby hlavní činnosti a rozpočtů grantových projektů.

Pro rok 2013 jsou stanoveny tyto sazby:

Toto opatření nabývá účinnosti dne 8. března 2013 a ruší opatření č. 10/2012.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D


děkan fakulty


Zpracovala: Zlata Vodenková


zástupce vedoucí ekonomického oddělení