Opatření děkana č. 7/2013
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 7 / 2013

Název:


Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

Účinnost:


1. 3. 2013

V Praze dne 1. 3. 2013


PhDr. Jakub K o n č e l í k, Ph.D.


děkan fakulty


___________________________________________________________________________________
Toto opatření upravuje podmínky poskytování příspěvku na výrobu dotovaných fakultních vizitek pro zaměstnance FSV UK.


Příspěvek na výrobu vizitek 1. FSV UK nabízí příspěvek na výrobu pracovních vizitek zaměstnancům FSV UK. Příspěvek je určen výhradně na výrobu vizitek FSV UK připravených v online aplikaci (dostupné na www.mc-cool.cz, přístupové údaje jsou dostupné u referentky pro vnější vztahy) v přednastavené grafické úpravě a po schválení zodpovědnou osobou (referentka pro vnější vztahy).


 2. Nárok na příspěvek na výrobu vizitek mohou uplatňovat pouze zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu, a to s úvazkem ne menším, než 0,5. Pracovníci na DPP a DPČ a studenti si hradí vizitky v plné výši sami.


 3. Výše fakultního příspěvku na výrobu vizitek pokrývá 50% výrobních nákladů (při maximálním počtu vizitek 500ks / osobu / ročně). Při převzetí zakázky zaměstnanec platí plné výrobní náklady, příspěvek získá na pokladně oproti předloženému dokladu o zaplacení.


 4. Zbývajících 50% výrobních nákladů je možné uhradit z rozpočtu institutů a součástí FSV UK na základě žádosti podané jejich ředitelem k rukám tajemníka FSV UK.

  Při tomto způsobu financování je možné zahájit práci na vizitkách až po předložení žádosti schválené tajemníkem FSV UK k rukám referentky pro vnější vztahy.

  V opačném případě platí ustanovení č. 3 tohoto opatření.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 40/2011.

PhDr. Jakub K o n č e l í k, Ph.D.


děkan fakulty
Za správnost: Doc., MgA. Filip Láb, Ph.D.,


                    proděkan pro vnější vztahyOpatření děkana č. 7/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 7 / 2013

Název:


Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

Účinnost:


1. 3. 2013

V Praze dne 1. 3. 2013


PhDr. Jakub K o n č e l í k, Ph.D.


děkan fakulty


___________________________________________________________________________________
Toto opatření upravuje podmínky poskytování příspěvku na výrobu dotovaných fakultních vizitek pro zaměstnance FSV UK.


Příspěvek na výrobu vizitek 1. FSV UK nabízí příspěvek na výrobu pracovních vizitek zaměstnancům FSV UK. Příspěvek je určen výhradně na výrobu vizitek FSV UK připravených v online aplikaci (dostupné na www.mc-cool.cz, přístupové údaje jsou dostupné u referentky pro vnější vztahy) v přednastavené grafické úpravě a po schválení zodpovědnou osobou (referentka pro vnější vztahy).


 2. Nárok na příspěvek na výrobu vizitek mohou uplatňovat pouze zaměstnanci pracující na pracovní smlouvu, a to s úvazkem ne menším, než 0,5. Pracovníci na DPP a DPČ a studenti si hradí vizitky v plné výši sami.


 3. Výše fakultního příspěvku na výrobu vizitek pokrývá 50% výrobních nákladů (při maximálním počtu vizitek 500ks / osobu / ročně). Při převzetí zakázky zaměstnanec platí plné výrobní náklady, příspěvek získá na pokladně oproti předloženému dokladu o zaplacení.


 4. Zbývajících 50% výrobních nákladů je možné uhradit z rozpočtu institutů a součástí FSV UK na základě žádosti podané jejich ředitelem k rukám tajemníka FSV UK.

  Při tomto způsobu financování je možné zahájit práci na vizitkách až po předložení žádosti schválené tajemníkem FSV UK k rukám referentky pro vnější vztahy.

  V opačném případě platí ustanovení č. 3 tohoto opatření.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání a ruší opatření č. 40/2011.

PhDr. Jakub K o n č e l í k, Ph.D.


děkan fakulty
Za správnost: Doc., MgA. Filip Láb, Ph.D.,


                    proděkan pro vnější vztahy