FAQ-SIS
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Obsah dokumentu

  FAQ-SIS
      Podporované prohlížeče
      Komunikace se správcem SISu
      Ztráta hesla do systému SIS
      Po provedení závazných zápisů zjistím, že mám u předmětu uveden předběžný zápis
      Nestihl jsem se zapsat na předmět a už je plno
      Nevede se mi přihlásit na termín zkoušky předmětů z cizí fakulty / Problems with enrollment for classes at other faculties
      Průměry
      Chci na termín zkoušky, který už je plný
      Nemohu editovat bakalářskou nebo diplomovou práci, ke které jsem se přihlásil
      Potvrzení o studiu
      Chci být informován o...
      Mám zapsaný předmět z jiné fakulty
      Chci poslat hromadný email studentům-učitel
      Přidaní dalšího vyučujícího k rozvrhovému lístku
      Povolit zobrazování fotky z modulu o mne pro nepřihlášené uživatele
      Změna osobních údajů
      Doplnění čísla účtu v SIS
      Podrobnější návody

FAQ-SIS

Podporované prohlížeče

SIS je webová aplikace a její dodavatel zaručuje správnou funkčnost pouze pokud je používán internetový prohlížeč (HTML) mladší 10 let, který má průměrnou statistiku použití alespoň 0,5%. Přímo přitom uvádí prohlížeče Internet Explorer 9 (součást Windows 7) a vyšší, Firefox, Opera, Chrome a Safari. Nepoužívejte Internet Explorer 8 (součást Windows XP), některé moduly (např. Termíny zkoušek - vypisování) s ním nefungují správně.

Vedle toho je nutné, aby prohlížeč umožňoval používání tzv. cookies (minimálně pro doménu is.cuni.cz).


Komunikace se správcem SISu

Komunikace se správcem SISu probíhá prostřednictvím emailové adresy .

Nebo na telefonním čísle 222 112 218.

Vždy uvádím svoje UKČO, které je jediným unikátním identifikátorem studenta!

Pokud na FSV studuji více oborů najednou, nezapomenu uvést i kód (ideálně) nebo alespoň název oboru.

Pokud se mi jedná o nějaký předmět, uvádím kromě jeho názvu i kód předmětu!

Urychlíte tak vyřízení svého požadavku!


Ztráta hesla do systému SIS

Pokud se nemohu přihlásit do systému SIS, navštívím stránky https://ldap1.cuni.cz/, kde se zkusím přihlásit. Pokud se zde nepřihlásím, tak nemám tzv. ověřené heslo.

Jsou dvě možnosti, jak postupovat:

 1. na adrese https://ldap1.cuni.cz/reset/search/ si heslo sám vyresetuji. Získám tzv. slabé (CASovské) heslo, které funguje jen do SISu

 2. navštívím karetní centrum nebo uživatelskou podporu oddělení CIVT, kde mi heslo vyresetují. Toto (CAS) heslo lze použít i pro přihlášení do SISu


Po provedení závazných zápisů zjistím, že mám u předmětu uveden předběžný zápis

Převod předběžně zapsaných předmětů do závazného zápisu se provádí ve třetím týdnu výuky (viz Opatření děkana č. 44/2012 část B. bod 1). Pokud po tomto převodu stále zůstává některý z Vašich předmětů v režimu tzv. předběžného zápisu, je možné, že a) Vaše registrace do předmětu proběhla až po tomto převodu nebo b) nemáte splněnou nějakou rekvizitu.

To lze zjistit v modulu Zápis předmětů a rozvrhu -> Kontrola. Pokud se po provedené kontrole nenašly u daného předmětu žádné chyby, jedná se o možnost a). V tom případě stačí vyčkat na další kolo převodu, které by mělo proběhnout nejdéle do dvou týdnů. (Tyto převody probíhají zhruba každé dva týdny.)

Jinak se jedná o možnost b). V takovém případě lze do konce čtvrtého týdne výuky příslušného semestru zažádat o prominutí dané rekvizity (viz Opatření děkana č. 44/2012 část B. bod 10). Žádost se podává na podatelnu na adresu studijního oddělení. Podaná žádost musí obsahovat kladné stanovisko vyučujícího kurzu nebo garanta oboru v případě povinného či povinně volitelného kurzu. V případě volitelného kurzu stačí kladné stanovisko vyučujícího kurzu nebo vedoucího katedry, která předmět realizuje. Pokud je žádost následně schválena i proděkanem pro studijní záležitosti, bude Vám předmět referentkou převeden do závazného zápisu.

Pokud není předmět závazně zapsaný, nemáte z něj v SISu vygenerovanou zkoušku nebo zápočet a vyučující vám nemůže zapsat hodnocení!

Aktualizováno 3/14.


Nestihl jsem se zapsat na předmět a už je plno

Pokud se nestihnu zapsat na předmět, který chci navštěvovat, co nejdříve napíši vyučujícímu, jestli by mě nemohl zapsat nad rámec kvóty. Vyučující má ze své role učitele, právo nejenom editovat kvótu předmětu, ale i zapsat studenta nad rámec kvóty, nebo prominout prerekvizitu.

Správce SISu může studenta zapsat na rámec kvóty pouze na pokyn vyučujícího v písemné formě (Vyučující pošle email s žádostí o zapsání studenta XXX na předmět YYY nad rámec kvóty. Ústní tvrzení studenta, že má souhlas vyučujícího k zapsání předmětu nestačí!!!


Nevede se mi přihlásit na termín zkoušky předmětů z cizí fakulty / Problems with enrollment for classes at other faculties

Pro umožnění přihlášení k termínům zkoušek z předmětů, které jsou vyučované cizími fakultami, je třeba nejprve zvolit adekvátní fakultu v rozevíracím menu ("Práce s předměty") v pravém horním rohu okna:


In order to register for an exam from any subject that is being taught at another faculty, you must first choose the corresponding faculty in the rollup form ("Work with subjects") in the upper right-hand corner of the window:


Přepnutí práce s předměty

Přepnutí práce s předměty


Průměry

Pokud chci zjistit svůj studijní průměr, přihlásím se do SISu a v modulu Výsledky zkoušek prohlížení si mohu nechat spočítat průměry za jednotlivé roky studia nebo za celé studium.

Výpis obsahuje studijní průměr, který se od března 2016 počítá stejně jako průměr pro absolvování (dle SZŘ UK). Jedná se o prostý aritmetický průměr ze všech známek zkoušek ze všech pokusů, bez známek z uznaných předmětů, bez známek ze státních zkoušek a bez známek z klasifikovaných zápočtů, které nejsou zkouškami.


Existuji tři typy průměrů:

 1. pro absolvovaní, je to aritmetický průměr ze všech klasifikovaných zkoušek a zohledňující všechny pokusy. Nepočítá s klasifikovanými zápočty a uznanými předměty!!!

  v aplikaci Student - CTRL+B

  Viz předpis , čl.6 odstavec 15 a čl.7 odstavec 11.

 2. pro prospěchova stipendia (ten je dán předpisem pro udělovaní prospěchových stipendii )

 3. studijní průměr - od března 2016 se počítá stejně jako průměr pro absolvování (dle SZŘ UK)


Chci na termín zkoušky, který už je plný

Zapsat na zkoušku nad limit vás může pouze vyučující, který vypsal termín nebo správce SISu po písemné žádosti od vyučujícího (postačí email).

Nutnou podmínkou je, že student není zapsán na žádný jiný termín z tohoto předmětu. Dalším způsobem je hlídání termínu, které je zprovozněné od 12/2014. viz

https://drive.google.com/file/d/0ByzbvlkO74psR0JMeFh0OXlqRUE/view?pli=1


Nemohu editovat bakalářskou nebo diplomovou práci, ke které jsem se přihlásil

Pokud se mi u mé bakalářské nebo diplomové práce nezobrazuje možnost editace, kontaktujte vedoucího práce, jestli u váší práce v SISu potvrdil zadání práce. Viz scrennshot.


Potvrzení o studiu

Pokud potřebuji potvrzení o studiu vytisknu se formůlář v SISu a nechám si ho potvrdit v úředních hodinách na studijním oddělení.

Přihlásím se do SISu a přes ikonu informace a nastavení se dostanu k další nabídce, kde najdu i potvrzení o studiu.(viz obrázky)Na potvrzení jsou již vyplněné základní údaje, pokud potřebujete vyplňte i další a po stisknutí tlačítka zobrazit se

vygeneruje pdf s dvěmi kopiemi potvrzení o studiu. Tyto vám na studijním oddělení potvrdí.


Chci být informován o...

Pokud chci být informován o vypsání termínu z předmětu, ke kterému jsme zapsán nebo o zapsání známky z předmětu, ze kterého jsme dělal zkoušku. Musím mít tuto volbu zaškrtnutou v možnostech uživatele viz screenshoty.Učitelů se týká podobné nastavení. Pokud například student vloží svoji práci nebo se přihlásí k tématu práce.


Mám zapsaný předmět z jiné fakulty

Pokud mám zapsaný předmět z jiné fakulty a chci se přihlásit ke ukoušce z tohoto předmětu musím se přepnout do "Práce s předměty konkrétní fakulty" viz screenshot.

Mám zapsaný předmět z FTVS musím se tedy přepnout do "Práce s předměty FTVS"


Chci poslat hromadný email studentům-učitel

Modul hledání osob, vyberu si ve formuláři komu napsat.

U oboru pokud chci více jednotlivých podržím klávesu CTRL+ označím obor myší (na modrém čtverečku vídím vybrané obory, zároven jím mohu filtr zrušit).

Vyberu studijní stav studuje a dám vyhledat. Dole na stránce vyberu poslat email a proveď.

Na dálší stránce vyplním předmět,samotnou zprávu, popřípadě přidám přílohu a mail odešlu.


Přidaní dalšího vyučujícího k rozvrhovému lístku

Přidat dalšího vyučujícího k rozvrhovému lístku může garant předmětu nebo vyučující, který již je na rozvrhovém lístku uveden.

Postup: Modul "Předměty", vybereme předmět, který chceme editovat, odkaz "Rozvrh" dostaneme se k obrazovce jako na obrázku, klikneme na ikonu a na dašlí obrazovce zvolíme "Přidat učitele", najdeme vyučujícího ve filtru a uložíme pomocí tlačítka "Upravit"


Povolit zobrazování fotky z modulu o mne pro nepřihlášené uživatele

V možnostech uživatele odškrtnete zobrazit fotografii pouze zalogovaným uživatelům, viz obrázek


Změna osobních údajů

Podrobnější návod na změnu osobních údajů


Změnu emailu a dalších osobních údajů lze provést v modulu Osobní údaje (přístupném z úvodní stránky SISu) pod záložkou Změna údajů. Po provedení změny je v levé dolní části stránky třeba kliknout na Uložit.


Doplnění čísla účtu v SIS

Modul Osobní údaje

Podrobnější návody

Podrobnější návody včetně obrazové dokumentace najdete na http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1273.html.


FAQ-SIS

Obsah dokumentu

  FAQ-SIS
      Podporované prohlížeče
      Komunikace se správcem SISu
      Ztráta hesla do systému SIS
      Po provedení závazných zápisů zjistím, že mám u předmětu uveden předběžný zápis
      Nestihl jsem se zapsat na předmět a už je plno
      Nevede se mi přihlásit na termín zkoušky předmětů z cizí fakulty / Problems with enrollment for classes at other faculties
      Průměry
      Chci na termín zkoušky, který už je plný
      Nemohu editovat bakalářskou nebo diplomovou práci, ke které jsem se přihlásil
      Potvrzení o studiu
      Chci být informován o...
      Mám zapsaný předmět z jiné fakulty
      Chci poslat hromadný email studentům-učitel
      Přidaní dalšího vyučujícího k rozvrhovému lístku
      Povolit zobrazování fotky z modulu o mne pro nepřihlášené uživatele
      Změna osobních údajů
      Doplnění čísla účtu v SIS
      Podrobnější návody

FAQ-SIS

Podporované prohlížeče

SIS je webová aplikace a její dodavatel zaručuje správnou funkčnost pouze pokud je používán internetový prohlížeč (HTML) mladší 10 let, který má průměrnou statistiku použití alespoň 0,5%. Přímo přitom uvádí prohlížeče Internet Explorer 9 (součást Windows 7) a vyšší, Firefox, Opera, Chrome a Safari. Nepoužívejte Internet Explorer 8 (součást Windows XP), některé moduly (např. Termíny zkoušek - vypisování) s ním nefungují správně.

Vedle toho je nutné, aby prohlížeč umožňoval používání tzv. cookies (minimálně pro doménu is.cuni.cz).


Komunikace se správcem SISu

Komunikace se správcem SISu probíhá prostřednictvím emailové adresy .

Nebo na telefonním čísle 222 112 218.

Vždy uvádím svoje UKČO, které je jediným unikátním identifikátorem studenta!

Pokud na FSV studuji více oborů najednou, nezapomenu uvést i kód (ideálně) nebo alespoň název oboru.

Pokud se mi jedná o nějaký předmět, uvádím kromě jeho názvu i kód předmětu!

Urychlíte tak vyřízení svého požadavku!


Ztráta hesla do systému SIS

Pokud se nemohu přihlásit do systému SIS, navštívím stránky https://ldap1.cuni.cz/, kde se zkusím přihlásit. Pokud se zde nepřihlásím, tak nemám tzv. ověřené heslo.

Jsou dvě možnosti, jak postupovat:

 1. na adrese https://ldap1.cuni.cz/reset/search/ si heslo sám vyresetuji. Získám tzv. slabé (CASovské) heslo, které funguje jen do SISu

 2. navštívím karetní centrum nebo uživatelskou podporu oddělení CIVT, kde mi heslo vyresetují. Toto (CAS) heslo lze použít i pro přihlášení do SISu


Po provedení závazných zápisů zjistím, že mám u předmětu uveden předběžný zápis

Převod předběžně zapsaných předmětů do závazného zápisu se provádí ve třetím týdnu výuky (viz Opatření děkana č. 44/2012 část B. bod 1). Pokud po tomto převodu stále zůstává některý z Vašich předmětů v režimu tzv. předběžného zápisu, je možné, že a) Vaše registrace do předmětu proběhla až po tomto převodu nebo b) nemáte splněnou nějakou rekvizitu.

To lze zjistit v modulu Zápis předmětů a rozvrhu -> Kontrola. Pokud se po provedené kontrole nenašly u daného předmětu žádné chyby, jedná se o možnost a). V tom případě stačí vyčkat na další kolo převodu, které by mělo proběhnout nejdéle do dvou týdnů. (Tyto převody probíhají zhruba každé dva týdny.)

Jinak se jedná o možnost b). V takovém případě lze do konce čtvrtého týdne výuky příslušného semestru zažádat o prominutí dané rekvizity (viz Opatření děkana č. 44/2012 část B. bod 10). Žádost se podává na podatelnu na adresu studijního oddělení. Podaná žádost musí obsahovat kladné stanovisko vyučujícího kurzu nebo garanta oboru v případě povinného či povinně volitelného kurzu. V případě volitelného kurzu stačí kladné stanovisko vyučujícího kurzu nebo vedoucího katedry, která předmět realizuje. Pokud je žádost následně schválena i proděkanem pro studijní záležitosti, bude Vám předmět referentkou převeden do závazného zápisu.

Pokud není předmět závazně zapsaný, nemáte z něj v SISu vygenerovanou zkoušku nebo zápočet a vyučující vám nemůže zapsat hodnocení!

Aktualizováno 3/14.


Nestihl jsem se zapsat na předmět a už je plno

Pokud se nestihnu zapsat na předmět, který chci navštěvovat, co nejdříve napíši vyučujícímu, jestli by mě nemohl zapsat nad rámec kvóty. Vyučující má ze své role učitele, právo nejenom editovat kvótu předmětu, ale i zapsat studenta nad rámec kvóty, nebo prominout prerekvizitu.

Správce SISu může studenta zapsat na rámec kvóty pouze na pokyn vyučujícího v písemné formě (Vyučující pošle email s žádostí o zapsání studenta XXX na předmět YYY nad rámec kvóty. Ústní tvrzení studenta, že má souhlas vyučujícího k zapsání předmětu nestačí!!!


Nevede se mi přihlásit na termín zkoušky předmětů z cizí fakulty / Problems with enrollment for classes at other faculties

Pro umožnění přihlášení k termínům zkoušek z předmětů, které jsou vyučované cizími fakultami, je třeba nejprve zvolit adekvátní fakultu v rozevíracím menu ("Práce s předměty") v pravém horním rohu okna:


In order to register for an exam from any subject that is being taught at another faculty, you must first choose the corresponding faculty in the rollup form ("Work with subjects") in the upper right-hand corner of the window:


Přepnutí práce s předměty

Přepnutí práce s předměty


Průměry

Pokud chci zjistit svůj studijní průměr, přihlásím se do SISu a v modulu Výsledky zkoušek prohlížení si mohu nechat spočítat průměry za jednotlivé roky studia nebo za celé studium.

Výpis obsahuje studijní průměr, který se od března 2016 počítá stejně jako průměr pro absolvování (dle SZŘ UK). Jedná se o prostý aritmetický průměr ze všech známek zkoušek ze všech pokusů, bez známek z uznaných předmětů, bez známek ze státních zkoušek a bez známek z klasifikovaných zápočtů, které nejsou zkouškami.


Existuji tři typy průměrů:

 1. pro absolvovaní, je to aritmetický průměr ze všech klasifikovaných zkoušek a zohledňující všechny pokusy. Nepočítá s klasifikovanými zápočty a uznanými předměty!!!

  v aplikaci Student - CTRL+B

  Viz předpis , čl.6 odstavec 15 a čl.7 odstavec 11.

 2. pro prospěchova stipendia (ten je dán předpisem pro udělovaní prospěchových stipendii )

 3. studijní průměr - od března 2016 se počítá stejně jako průměr pro absolvování (dle SZŘ UK)


Chci na termín zkoušky, který už je plný

Zapsat na zkoušku nad limit vás může pouze vyučující, který vypsal termín nebo správce SISu po písemné žádosti od vyučujícího (postačí email).

Nutnou podmínkou je, že student není zapsán na žádný jiný termín z tohoto předmětu. Dalším způsobem je hlídání termínu, které je zprovozněné od 12/2014. viz

https://drive.google.com/file/d/0ByzbvlkO74psR0JMeFh0OXlqRUE/view?pli=1


Nemohu editovat bakalářskou nebo diplomovou práci, ke které jsem se přihlásil

Pokud se mi u mé bakalářské nebo diplomové práce nezobrazuje možnost editace, kontaktujte vedoucího práce, jestli u váší práce v SISu potvrdil zadání práce. Viz scrennshot.


Potvrzení o studiu

Pokud potřebuji potvrzení o studiu vytisknu se formůlář v SISu a nechám si ho potvrdit v úředních hodinách na studijním oddělení.

Přihlásím se do SISu a přes ikonu informace a nastavení se dostanu k další nabídce, kde najdu i potvrzení o studiu.(viz obrázky)Na potvrzení jsou již vyplněné základní údaje, pokud potřebujete vyplňte i další a po stisknutí tlačítka zobrazit se

vygeneruje pdf s dvěmi kopiemi potvrzení o studiu. Tyto vám na studijním oddělení potvrdí.


Chci být informován o...

Pokud chci být informován o vypsání termínu z předmětu, ke kterému jsme zapsán nebo o zapsání známky z předmětu, ze kterého jsme dělal zkoušku. Musím mít tuto volbu zaškrtnutou v možnostech uživatele viz screenshoty.Učitelů se týká podobné nastavení. Pokud například student vloží svoji práci nebo se přihlásí k tématu práce.


Mám zapsaný předmět z jiné fakulty

Pokud mám zapsaný předmět z jiné fakulty a chci se přihlásit ke ukoušce z tohoto předmětu musím se přepnout do "Práce s předměty konkrétní fakulty" viz screenshot.

Mám zapsaný předmět z FTVS musím se tedy přepnout do "Práce s předměty FTVS"


Chci poslat hromadný email studentům-učitel

Modul hledání osob, vyberu si ve formuláři komu napsat.

U oboru pokud chci více jednotlivých podržím klávesu CTRL+ označím obor myší (na modrém čtverečku vídím vybrané obory, zároven jím mohu filtr zrušit).

Vyberu studijní stav studuje a dám vyhledat. Dole na stránce vyberu poslat email a proveď.

Na dálší stránce vyplním předmět,samotnou zprávu, popřípadě přidám přílohu a mail odešlu.


Přidaní dalšího vyučujícího k rozvrhovému lístku

Přidat dalšího vyučujícího k rozvrhovému lístku může garant předmětu nebo vyučující, který již je na rozvrhovém lístku uveden.

Postup: Modul "Předměty", vybereme předmět, který chceme editovat, odkaz "Rozvrh" dostaneme se k obrazovce jako na obrázku, klikneme na ikonu a na dašlí obrazovce zvolíme "Přidat učitele", najdeme vyučujícího ve filtru a uložíme pomocí tlačítka "Upravit"


Povolit zobrazování fotky z modulu o mne pro nepřihlášené uživatele

V možnostech uživatele odškrtnete zobrazit fotografii pouze zalogovaným uživatelům, viz obrázek


Změna osobních údajů

Podrobnější návod na změnu osobních údajů


Změnu emailu a dalších osobních údajů lze provést v modulu Osobní údaje (přístupném z úvodní stránky SISu) pod záložkou Změna údajů. Po provedení změny je v levé dolní části stránky třeba kliknout na Uložit.


Doplnění čísla účtu v SIS

Modul Osobní údaje

Podrobnější návody

Podrobnější návody včetně obrazové dokumentace najdete na http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1273.html.