Opatření děkana č. 3/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 3/2013Název:


Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2013Účinnost:


31. 1. 2013

V Praze dne 31. 1. 2013PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


  děkan fakulty


_________________________________________________________________________________________________

S odvolání na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2013:


 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:

  • 40 pracovních dní u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dní u ostatních zaměstnanců.


 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat celkový počet pracovních dní dovolené u akademických pracovníků a také u ostatních zaměstnanců za rok 2013 do 31. 12. 2013 (pokud má zaměstnanec na výše stanovený počet dní dovolené nárok).


  Dovolenou čerpají zaměstnanci podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.


  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2013 plán dovolených v roce 2013 a předají ho k rukám tajemníka fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2013.


 3. Plán dovolených stanoví, že každý akademický pracovník musí vyčerpat do začátku výuky v zimním semestru, který začíná v daném kalendářním roce, dovolenou v takovém rozsahu, aby zůstatek dovolené k tomuto datu nepřevyšoval 10 pracovních dní dovolené.


 4. Do následujícího kalendářního roku nelze převádět dovolenou, na kterou vznikl nárok v kalendářním roce 2013.


 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.


 6. Pokud má akademický pracovník další pracovní poměr na Fakultě sociálních věd, ze kterého mu plyne nárok na dovolenou, je povinen čerpat dovolenou z tohoto dalšího pracovního poměru (až do vyčerpání celkového nároku) vždy současně s dovolenou z hlavního pracovního poměru. Ředitelé institutů, popřípadě jiného fakultního pracoviště, nepovolí čerpání dovolené v rozporu s tímto ustanovením. Výjimku může udělit pouze děkan fakulty.


 7. Vedoucí pracovníci odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání  a ruší opatření č. 12/2012.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník

Opatření děkana č. 3/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 3/2013Název:


Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2013Účinnost:


31. 1. 2013

V Praze dne 31. 1. 2013PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


  děkan fakulty


_________________________________________________________________________________________________

S odvolání na § 218 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto opatření k čerpání dovolené v roce 2013:


 1. Délka řádné dovolené na zotavenou činí:

  • 40 pracovních dní u akademických pracovníků,

  • 25 pracovních dní u ostatních zaměstnanců.


 2. Tímto opatřením stanovuji povinnost vyčerpat celkový počet pracovních dní dovolené u akademických pracovníků a také u ostatních zaměstnanců za rok 2013 do 31. 12. 2013 (pokud má zaměstnanec na výše stanovený počet dní dovolené nárok).


  Dovolenou čerpají zaměstnanci podle rozvrhu čerpání dovolených, který stanoví vedoucí pracoviště.


  Ředitelé institutů, vedoucí součástí a vedoucí oddělení děkanátu vypracují do 31. 5. 2013 plán dovolených v roce 2013 a předají ho k rukám tajemníka fakulty. Součástí plánu dovolených bude i rozpis služeb na institutech a součástech v průběhu července a srpna 2013.


 3. Plán dovolených stanoví, že každý akademický pracovník musí vyčerpat do začátku výuky v zimním semestru, který začíná v daném kalendářním roce, dovolenou v takovém rozsahu, aby zůstatek dovolené k tomuto datu nepřevyšoval 10 pracovních dní dovolené.


 4. Do následujícího kalendářního roku nelze převádět dovolenou, na kterou vznikl nárok v kalendářním roce 2013.


 5. Navržení plánu dovolených je plně v kompetenci vedoucích příslušných pracovišť, kteří mají současně možnost v něm provádět změny podle okamžitých potřeb pracoviště i zaměstnanců, avšak s podmínkou, že bude dodrženo zastoupení vedoucího pracoviště.


 6. Pokud má akademický pracovník další pracovní poměr na Fakultě sociálních věd, ze kterého mu plyne nárok na dovolenou, je povinen čerpat dovolenou z tohoto dalšího pracovního poměru (až do vyčerpání celkového nároku) vždy současně s dovolenou z hlavního pracovního poměru. Ředitelé institutů, popřípadě jiného fakultního pracoviště, nepovolí čerpání dovolené v rozporu s tímto ustanovením. Výjimku může udělit pouze děkan fakulty.


 7. Vedoucí pracovníci odpovídají děkanovi fakulty za čerpání dovolené na jimi řízeném pracovišti v souladu s tímto opatřením.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vydání  a ruší opatření č. 12/2012.PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
Za správnost:

Ing. Jindřich Kolek, MBA

tajemník