Opatření děkana č. 2/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 2/2013Název:Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007     Účinnost:


1. ledna 2013V Praze dne 8. 1. 2013                                                                                                         PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                            děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________


S účinností od 1. ledna 2013 se vyhláškou MPSV č. 472/2012 Sb. mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto:Sazba základní náhrady podle § 157 odst. 4 zákoníku práce  za používání silničních motorových vozidel


na:

3,60 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce

benzin 95 O36,10 Kč / 1 litrbenzin 98 O38,60 Kč / 1 litrmotorová nafta36,50 Kč / 1 litr


Tuzemské stravnéSazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2013 jsou stanoveny podle § 176 odst. 1 zákoníku práce pro zaměstnance FSV takto:Při pracovní cestě v trvání  5  -  12 hodin                      66 Kč
Při pracovní cestě v trvání nad 12  -  18 hodin              100 Kč
Při pracovní cestě v trvání  nad 18 hodin                      157 Kč
Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 2/2012 ze dne 9. 1. 2013 – dodatek č. 6.                                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                   děkan fakulty
Za správnost: Jana Bludská


vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 2/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 2/2013Název:Poskytování náhrad při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců FSV – dodatek č. 6 k pokynu tajemnice č. 7/2007     Účinnost:


1. ledna 2013V Praze dne 8. 1. 2013                                                                                                         PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                            děkan fakulty

______________________________________________________________________________________________________________________________________


S účinností od 1. ledna 2013 se vyhláškou MPSV č. 472/2012 Sb. mění pro účely poskytování cestovních náhrad sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, průměrná cena pohonných hmot a sazby stravného při tuzemských pracovních cestách takto:Sazba základní náhrady podle § 157 odst. 4 zákoníku práce  za používání silničních motorových vozidel


na:

3,60 Kč za 1km jízdy u osobních silničních motorových vozidel.Průměrné ceny pohonných hmot podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce

benzin 95 O36,10 Kč / 1 litrbenzin 98 O38,60 Kč / 1 litrmotorová nafta36,50 Kč / 1 litr


Tuzemské stravnéSazby stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců v roce 2013 jsou stanoveny podle § 176 odst. 1 zákoníku práce pro zaměstnance FSV takto:Při pracovní cestě v trvání  5  -  12 hodin                      66 Kč
Při pracovní cestě v trvání nad 12  -  18 hodin              100 Kč
Při pracovní cestě v trvání  nad 18 hodin                      157 Kč
Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 2/2012 ze dne 9. 1. 2013 – dodatek č. 6.                                                                                                      PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                   děkan fakulty
Za správnost: Jana Bludská


vedoucí ekonomického oddělení