Opatření děkana č. 1/2013
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 1/2013Název:


Rozpočtové provizóriumÚčinnost:


4. 1. 2013V Praze dne 2. 1. 2013

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


____________________________________________________________________________________________
S odvoláním na čl. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2012.


Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


Za správnost: Ing. Jindřich Kolek, MBA


                    tajemník fakulty

Opatření děkana č. 1/2013

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 1/2013Název:


Rozpočtové provizóriumÚčinnost:


4. 1. 2013V Praze dne 2. 1. 2013

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


____________________________________________________________________________________________
S odvoláním na čl. 48 odst. 5 Statutu univerzity a čl. 35 odst. 5 Statutu FSV UK vyhlašuji až do schválení rozpočtu fakulty rozpočtové provizórium. V rámci rozpočtového provizória lze uskutečnit měsíčně výdaje až do výše jedné dvanáctiny příjmů z příspěvku ze státního rozpočtu v kalendářním roce 2012.


Přednostně lze čerpat vytvořené finanční prostředky nad výše stanovený rámec z fondu provozních prostředků.


Za dodržení rozpočtového provizória odpovídají ředitelé institutů, vedoucí součástí a tajemník fakulty. Za kontrolu dodržování rozpočtového provizória odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


Za správnost: Ing. Jindřich Kolek, MBA


                    tajemník fakulty