Opatření děkana č. 53/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 53/2012Název:
Odklad účinnosti navýšení doktorandských stipendií dle Opatření rektora č. 13/2012
Účinnost:


1. 12. 2012V Praze dne 22. října 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

 1. Na základě zmocnění v článku 4 odst. 2 Opatření rektora č. 13/2012 Zvýšení limitů pro stipendia na Univerzitě Karlově se účinnost navýšení doktorských stipendií (čl.3 opatření) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odkládá na 1. říjen 2013.

 2. Pro vyplácení stipendií se tedy užije limitů stanovených Pravidly pro přiznávání stipendií na FSV UK ve spojení se Stipendijním řádem UK ve znění pozdějších novel. Výše měsíčních stipendií pro studenty prezenčního studia jsou stanoveny následovně:

  1. do 31. 12. 2012

   1. pro první ročníky ve výši 6050,- Kč,

   2. pro druhé ročníky ve výši 7500,- Kč,

   3. pro třetí ročníky ve výši 8500,- Kč,

   4. pro čtvrté ročníky ve výši 9000,- Kč.


  2. od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013

   1. pro první ročníky ve výši 6050,- Kč,

   2. pro druhé, třetí a čtvrté ročníky ve výši 7400,- Kč.
Toto opatření se vydává po vyjádření souhlasného stanoviska Akademického senátu FSV UK ze dne 6. 11. 2012.


PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.                                             PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.     

předsedkyně AS FSV UK                                                              děkan fakulty


Za správnost: Natálie Švarcová


proděkanka pro doktorské studium a další formy vzděláváníOpatření děkana č. 53/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 53/2012Název:
Odklad účinnosti navýšení doktorandských stipendií dle Opatření rektora č. 13/2012
Účinnost:


1. 12. 2012V Praze dne 22. října 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

 1. Na základě zmocnění v článku 4 odst. 2 Opatření rektora č. 13/2012 Zvýšení limitů pro stipendia na Univerzitě Karlově se účinnost navýšení doktorských stipendií (čl.3 opatření) na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odkládá na 1. říjen 2013.

 2. Pro vyplácení stipendií se tedy užije limitů stanovených Pravidly pro přiznávání stipendií na FSV UK ve spojení se Stipendijním řádem UK ve znění pozdějších novel. Výše měsíčních stipendií pro studenty prezenčního studia jsou stanoveny následovně:

  1. do 31. 12. 2012

   1. pro první ročníky ve výši 6050,- Kč,

   2. pro druhé ročníky ve výši 7500,- Kč,

   3. pro třetí ročníky ve výši 8500,- Kč,

   4. pro čtvrté ročníky ve výši 9000,- Kč.


  2. od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013

   1. pro první ročníky ve výši 6050,- Kč,

   2. pro druhé, třetí a čtvrté ročníky ve výši 7400,- Kč.
Toto opatření se vydává po vyjádření souhlasného stanoviska Akademického senátu FSV UK ze dne 6. 11. 2012.


PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.                                             PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.     

předsedkyně AS FSV UK                                                              děkan fakulty


Za správnost: Natálie Švarcová


proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání