Statut: 3. Změna organizačního řádu
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Statut: 3. Změna organizačního řádu


Organizační řád

Fakulty Sociálních věd

II. úplné znění po provedených změnách
Čl. 1

Instituty
Základními součástmi fakulty jsou instituty (čl. 3 odst. 1 statutu), a to:


 • Institut ekonomických studií


 • Institut komunikačních studií a žurnalistiky


 • Institut mezinárodních studií


 • Institut politologických studií


 • Institut sociologických studiíČinnost institutu se řídí jeho organizačním řádem, který na návrh ředitele vydává děkan.
Čl. 2


Další součásti fakultyDalšími součástmi fakulty jsou kabinety a informační a účelová zařízení (čl. 3 odst. 3 statutu), a to:


 • Centrum informatiky a výpočetní techniky


 • Centrum pro mediální studia


 • Centrum pro sociální a ekonomické strategie


 • Kabinet jazykové přípravy


 • Středisko vědeckých informacíČinnost další součásti se řídí jejím organizačním řádem, který na návrh vedoucího další součásti vydává děkan.
Čl. 3


Organizační struktura institutůInstituty se člení na katedry takto:


 1. Institut ekonomických studií


  • Katedra mikroekonomie a matematických metod


  • Katedra makroekonomie a ekonometrie


  • Katedra financí a kapitálových trhů


  • Katedra institucionální ekonomie


  • Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky 2. Institut komunikačních studií a žurnalistiky


  • Katedra žurnalistiky


  • Katedra mediálních studií 3. Institut mezinárodních studií


  • Katedra německých a rakouských studií


  • Katedra ruských a východoevropských studií


  • Katedra amerických studií


  • Katedra západoevropských studií 4. Institut politologických studií


  • Katedra politologie


  • Katedra mezinárodních vztahů 5. Institut sociologických studií


  • Katedra sociologie


  • Katedra veřejné a sociální politiky
Statut: 3. Změna organizačního řádu

Statut: 3. Změna organizačního řádu


Organizační řád

Fakulty Sociálních věd

II. úplné znění po provedených změnách
Čl. 1

Instituty
Základními součástmi fakulty jsou instituty (čl. 3 odst. 1 statutu), a to:Činnost institutu se řídí jeho organizačním řádem, který na návrh ředitele vydává děkan.
Čl. 2


Další součásti fakultyDalšími součástmi fakulty jsou kabinety a informační a účelová zařízení (čl. 3 odst. 3 statutu), a to:Činnost další součásti se řídí jejím organizačním řádem, který na návrh vedoucího další součásti vydává děkan.
Čl. 3


Organizační struktura institutůInstituty se člení na katedry takto:


 1. Institut ekonomických studií


  • Katedra mikroekonomie a matematických metod


  • Katedra makroekonomie a ekonometrie


  • Katedra financí a kapitálových trhů


  • Katedra institucionální ekonomie


  • Katedra evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky 2. Institut komunikačních studií a žurnalistiky


  • Katedra žurnalistiky


  • Katedra mediálních studií 3. Institut mezinárodních studií


  • Katedra německých a rakouských studií


  • Katedra ruských a východoevropských studií


  • Katedra amerických studií


  • Katedra západoevropských studií 4. Institut politologických studií


  • Katedra politologie


  • Katedra mezinárodních vztahů 5. Institut sociologických studií


  • Katedra sociologie


  • Katedra veřejné a sociální politiky