Statut: 2. Změna organizačního řádu
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Statut: 2. Změna organizačního řádu


Změna Přílohy č. 1 Statutu

Fakulty sociálních věd /organizačního řádu/
Čl. 1Organizační řád Fakulty sociálních věd se mění takto:


Čl. 3 bod d/ Institut komunikačních studií a žurnalistiky se člení na: katedra žurnalistiky, katedra mediálních studií.Čl. 2  1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Fakulty sociálních věd UK dne 21.5.2002


  2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.


  3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dne následujícího po jeho platnosti.


ing. Alena Hromádková, CSc.

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Předsedkyně AS UK FSV

děkan UK FSV1 § 9 odst. 1 písm. b/ zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 14.6.2002Statut: 2. Změna organizačního řádu

Statut: 2. Změna organizačního řádu


Změna Přílohy č. 1 Statutu

Fakulty sociálních věd /organizačního řádu/
Čl. 1Organizační řád Fakulty sociálních věd se mění takto:


Čl. 3 bod d/ Institut komunikačních studií a žurnalistiky se člení na: katedra žurnalistiky, katedra mediálních studií.Čl. 2  1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Fakulty sociálních věd UK dne 21.5.2002


  2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.


  3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dne následujícího po jeho platnosti.


ing. Alena Hromádková, CSc.

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Předsedkyně AS UK FSV

děkan UK FSV1 § 9 odst. 1 písm. b/ zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 14.6.2002