Opatření děkana č. 52/2012
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 52/2012Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání


Spring University Prague 2013 – Jarní škola IMS
Účinnost:


15. listopadu 2012V Praze dne 2. listopadu 2012


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________


     Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách  a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 780,- EUR    za  osobu a pobyt.


                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty
Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 52/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 52/2012Název:

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání


Spring University Prague 2013 – Jarní škola IMS
Účinnost:


15. listopadu 2012V Praze dne 2. listopadu 2012


                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty

_________________________________________________________________________________________


     Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách  a na základě zpracované kalkulace, stanovuji cenu za účast na programu ve výši 780,- EUR    za  osobu a pobyt.


                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty
Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení