PRVOUK P17
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

P17 - Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby


Koordinátor

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.


Členové Rady programu

prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

doc. Michel Perottino, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

JUDr. Michal Urban, Ph.D.


Řešitelská pracoviště

Fakulta sociálních věd

- Institut komunikačních studií a žurnalistiky

- Institut mezinárodních studií

- Institut politologických studií

- Institut sociologických studií

- Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Filozofická fakulta - Katedra politologie

Právnická fakulta - Katedra politologie a sociologie


Anotace

Zápisy z porad Rady programu

Formuláře návrhů výsledků na odměnění z prostředků koordinátora


Vzor dedikace PRVOUK

Text/práce vznikl/vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby, řešeném na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


This study was supported by the Charles University Research Development Schemes, programm P17 - Sciences of Society, Politics, and Media under the Challenge of the Times.
PRVOUK P17

P17 - Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby


Koordinátor

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.


Členové Rady programu

prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

doc. MgA. Filip Láb, Ph.D.

doc. Michel Perottino, Ph.D.

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

JUDr. Michal Urban, Ph.D.


Řešitelská pracoviště

Fakulta sociálních věd

- Institut komunikačních studií a žurnalistiky

- Institut mezinárodních studií

- Institut politologických studií

- Institut sociologických studií

- Centrum pro sociální a ekonomické strategie

Filozofická fakulta - Katedra politologie

Právnická fakulta - Katedra politologie a sociologie


Anotace

Zápisy z porad Rady programu

Formuláře návrhů výsledků na odměnění z prostředků koordinátora


Vzor dedikace PRVOUK

Text/práce vznikl/vznikla v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK), P17 Vědy o společnosti, politice a médiích ve výzvách doby, řešeném na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


This study was supported by the Charles University Research Development Schemes, programm P17 - Sciences of Society, Politics, and Media under the Challenge of the Times.