Opatření děkana č. 51/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 51/2012  
Název:


Úprava podmínek pro přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu
Účinnost:


24. 10. 2012
V Praze dne 23. října 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakultyPřestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu je možný na základě žádosti, a to vždy k začátku nového akademického roku.
PhDr. Jakub Končelík, PhD.


děkan fakulty


Za správnost: Natálie Švarcová


proděkanka pro doktorské studium a další formy vzděláváníOpatření děkana č. 51/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Opatření děkana č. 51/2012  
Název:


Úprava podmínek pro přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu
Účinnost:


24. 10. 2012
V Praze dne 23. října 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakultyPřestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu je možný na základě žádosti, a to vždy k začátku nového akademického roku.
PhDr. Jakub Končelík, PhD.


děkan fakulty


Za správnost: Natálie Švarcová


proděkanka pro doktorské studium a další formy vzdělávání