Statut: 1. Změna organizačního řádu
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Statut: 1. Změna organizačního řádu


Organizační řád

Fakulty Sociálních věd
Čl. 1Organizační řád Fakulty sociálních věd se mění takto:


  1. V čl.2 se doplňuje další součást fakulty Centrum pro sociální a ekonomické strategie


Čl. 2


  1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Fakulty sociálních věd UK dne 10.10.2000


  2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.*


  3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dne 23.10.2000.


Ing.Alena Hromádková

Prof.Ing.Lubomír Mlčoch, CSc.

předsedkyně AS UK FSV

děkan UK FSV*§ 9 odst. 1 písm. b) zákona c.111/1998 o vysokých školách v platném znění. Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 20.10.2000


Statut: 1. Změna organizačního řádu

Statut: 1. Změna organizačního řádu


Organizační řád

Fakulty Sociálních věd
Čl. 1Organizační řád Fakulty sociálních věd se mění takto:


  1. V čl.2 se doplňuje další součást fakulty Centrum pro sociální a ekonomické strategie


Čl. 2


  1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Fakulty sociálních věd UK dne 10.10.2000


  2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.*


  3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dne 23.10.2000.


Ing.Alena Hromádková

Prof.Ing.Lubomír Mlčoch, CSc.

předsedkyně AS UK FSV

děkan UK FSV*§ 9 odst. 1 písm. b) zákona c.111/1998 o vysokých školách v platném znění. Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 20.10.2000