Opatření děkana č. 49/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 49/2012
Název:


Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2012
Účinnost:


1. 11. 2012V Praze 15. října 2012                                                                                                              

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                    děkan fakultyPodle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2012.
Fyzická inventura – zahájení1. listopadu 2012Fyzická inventura – ukončení31. prosince 2012Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů16. ledna 2013Dokladové inventury – zahájení16. ledna 2013Dokladové inventury – ukončení31. ledna 2013Vyhotovení inventarizačního zápisu31. ledna 2013Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů31. ledna 2013Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů20. února 2013


 


Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.
Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2012“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.
Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.
Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.


Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 35/2011 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2011.


                                                                                             
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


              děkan fakulty


Přílohy:

1. Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2012

2. Jmenování komisí

3. Jmenování dílčích komisí

Za správnost:


Balík Petr – správa majetku

Opatření děkana č. 49/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 49/2012
Název:


Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2012
Účinnost:


1. 11. 2012V Praze 15. října 2012                                                                                                              

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                    děkan fakultyPodle plánu inventarizace majetku UK FSV dávám tímto příkaz k provedení inventury majetku a závazků za rok 2012.
Fyzická inventura – zahájení1. listopadu 2012Fyzická inventura – ukončení31. prosince 2012Vyhotovení zápisu a proúčtování rozdílů16. ledna 2013Dokladové inventury – zahájení16. ledna 2013Dokladové inventury – ukončení31. ledna 2013Vyhotovení inventarizačního zápisu31. ledna 2013Předložení dokladů o provedených inventurách podle jednotlivých účtů majetku a závazků včetně vyčíslení inventurních rozdílů31. ledna 2013Předložení výsledků inventur na rektorát UK včetně všech požadovaných podkladů20. února 2013


 


Za tímto účelem zřizuji Ústřední inventarizační komisi, náhradovou a likvidační komisi a dílčí inventarizační komise tak, jak jsou uvedeny v příloze tohoto příkazu.
Při provádění inventarizace majetku je nutno postupovat podle „Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2012“, který je nedílnou součástí tohoto příkazu.
Stanovuji, že za bezchybné provedení inventarizace na jednotlivých pracovištích odpovídají ředitelé institutů a vedoucí součástí fakulty.
Pověřuji organizací a zajištěním řádného průběhu inventur fyzického majetku správu majetku a řádného průběhu účetního majetku vedoucí ekonomického oddělení.


Tímto opatřením ruším Opatření děkana č. 35/2011 – příkaz k provedení inventury majetku a závazků pro rok 2011.


                                                                                             
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


              děkan fakulty


Přílohy:

1. Opatření k provádění inventarizace majetku a závazků pro rok 2012

2. Jmenování komisí

3. Jmenování dílčích komisí

Za správnost:


Balík Petr – správa majetku