Opatření děkana č. 48/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 48/2012  Název:
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 33/2010 – Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancůÚčinnost:


1. ledna 2013V Praze dne 12. října 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


Tímto dodatkem se mění nominální hodnota stravenky na 80,- Kč. Fakulta poskytuje příspěvek ve výši 55 %, což činí 44,- Kč, úhrada zaměstnanců na stravenku je tedy nově stanovena na 36,- Kč. Nárok na stravenku v této výši vzniká za odpracované dny v lednu 2013, tj. s výplatou mzdy v měsíci únoru.
 Ostatní ustanovení opatření děkana č. 33/2010 se nemění.


      


                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty


Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 48/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 48/2012  Název:
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 33/2010 – Poskytování příspěvku na stravování zaměstnancůÚčinnost:


1. ledna 2013V Praze dne 12. října 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty


Tímto dodatkem se mění nominální hodnota stravenky na 80,- Kč. Fakulta poskytuje příspěvek ve výši 55 %, což činí 44,- Kč, úhrada zaměstnanců na stravenku je tedy nově stanovena na 36,- Kč. Nárok na stravenku v této výši vzniká za odpracované dny v lednu 2013, tj. s výplatou mzdy v měsíci únoru.
 Ostatní ustanovení opatření děkana č. 33/2010 se nemění.


      


                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakulty


Zpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení