Opatření děkana č. 47/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 47/2012
Název:
Vydávání diplomů studentům magisterského studia oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES) a Central and Eastern European Studies (CEES)


Účinnost:


1. 10. 2012V Praze dne 27. 9. 2012

                       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                             děkan fakulty

Studentům oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies, kteří byli řádně imatrikulováni a splnili své studijní povinnosti, bude vystaven magisterský diplom a dodatek, jehož součástí budou údaje o hodnocení diplomové práce a celkovém výsledku studia.


Studentům oboru Central and Eastern European Studies, kteří byli řádně imatrikulováni a splnili své studijní povinnosti na obou univerzitách v rámci double-degree programu International Masters in Economy, State and Society, bude vystaven magisterský diplom a dodatek, jehož součástí budou údaje o hodnocení diplomové práce a celkovém výsledku studia. Tyto údaje se budou řídit pravidly, jež stanoví Scheme of Awards jako součást Memorandum of Understanding, podepsaného představiteli University College London a Univerzity Karlovy v Praze.
                                                                                                        PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                      děkan fakultyZa správnost: Petr Soukup


proděkan pro studijní záležitostiOpatření děkana č. 47/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 47/2012
Název:
Vydávání diplomů studentům magisterského studia oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES) a Central and Eastern European Studies (CEES)


Účinnost:


1. 10. 2012V Praze dne 27. 9. 2012

                       PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                             děkan fakulty

Studentům oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies, kteří byli řádně imatrikulováni a splnili své studijní povinnosti, bude vystaven magisterský diplom a dodatek, jehož součástí budou údaje o hodnocení diplomové práce a celkovém výsledku studia.


Studentům oboru Central and Eastern European Studies, kteří byli řádně imatrikulováni a splnili své studijní povinnosti na obou univerzitách v rámci double-degree programu International Masters in Economy, State and Society, bude vystaven magisterský diplom a dodatek, jehož součástí budou údaje o hodnocení diplomové práce a celkovém výsledku studia. Tyto údaje se budou řídit pravidly, jež stanoví Scheme of Awards jako součást Memorandum of Understanding, podepsaného představiteli University College London a Univerzity Karlovy v Praze.
                                                                                                        PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                      děkan fakultyZa správnost: Petr Soukup


proděkan pro studijní záležitosti