Opatření děkana č. 45/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 45/2012Název:


Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia  v hraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
Účinnost:


24. 9. 2012

V Praze dne 21. září 2012


                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty

___________________________________________________________________________________________
Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravují Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále Pravidla). Návrh  na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student po návratu z pobytu v zahraničí. V souladu s článkem 3, odstavcem 2 Pravidel tímto opatřením

stanovuji jednotný termín pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými v letním semestru akademického roku 2011/2012 na

17. října 2012.

O přiznání stipendia se rozhoduje na základě individuálního posouzení žádosti, kterou musí student podat písemně s vyjádřením garanta příslušného studijního programu a doložit potvrzením oddělení zahraničních styků o absolvování a délce pobytu.

Podle článku 3, odstavce 2, písmene c Pravidel může student, který se ocitl v tíživé sociální  či životní situaci, žádat o přiznání stipendia i před odjezdem do zahraničí. Zde stanovuji termín 3. října 2012 pro podání písemné žádosti obsahující vyjádření garanta příslušného studijního programu a potvrzení oddělení zahraničních styků o vyslání studenta a délce pobytu, doklady o všech finančních zdrojích, které student získal na úhradu nákladů spojených se studiem v zahraničí a doklad o tíživé sociální či životní situaci studenta (potvrzení o dorovnání příjmů do životního minima, potvrzení o pobírání přídavků na dítě, popřípadě průkaz držitele ZTP).


PhDr. Jakub Končelík, PhD.


děkan fakulty


Za správnost:  Pavlína Jirsová


vedoucí studijního oddělení
Opatření děkana č. 45/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 45/2012Název:


Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia  v hraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí
Účinnost:


24. 9. 2012

V Praze dne 21. září 2012


                                                                                          PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                          děkan fakulty

___________________________________________________________________________________________
Podmínky pro přiznání a výši stipendia na podporu studia v zahraničí nebo z důvodu konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí a způsob předkládání žádostí upravují Pravidla pro přiznávání stipendií na Fakultě sociálních věd (dále Pravidla). Návrh  na přiznání stipendia předkládá děkanovi fakulty student po návratu z pobytu v zahraničí. V souladu s článkem 3, odstavcem 2 Pravidel tímto opatřením

stanovuji jednotný termín pro podávání žádostí souvisejících s pobyty realizovanými v letním semestru akademického roku 2011/2012 na

17. října 2012.

O přiznání stipendia se rozhoduje na základě individuálního posouzení žádosti, kterou musí student podat písemně s vyjádřením garanta příslušného studijního programu a doložit potvrzením oddělení zahraničních styků o absolvování a délce pobytu.

Podle článku 3, odstavce 2, písmene c Pravidel může student, který se ocitl v tíživé sociální  či životní situaci, žádat o přiznání stipendia i před odjezdem do zahraničí. Zde stanovuji termín 3. října 2012 pro podání písemné žádosti obsahující vyjádření garanta příslušného studijního programu a potvrzení oddělení zahraničních styků o vyslání studenta a délce pobytu, doklady o všech finančních zdrojích, které student získal na úhradu nákladů spojených se studiem v zahraničí a doklad o tíživé sociální či životní situaci studenta (potvrzení o dorovnání příjmů do životního minima, potvrzení o pobírání přídavků na dítě, popřípadě průkaz držitele ZTP).


PhDr. Jakub Končelík, PhD.


děkan fakulty


Za správnost:  Pavlína Jirsová


vedoucí studijního oddělení