Opatření děkana č. 42/2012
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 42/2012
Název:  

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  


Projekt – PM : Navazující kurz personálního managementu


 
Účinnost:


20. září 2012V Praze dne 18. září 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty___________________________________________________________________________________________ 
Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované předběžné kalkulace, stanovuji cenu za účast na kurzu:

Projekt – PM : Navazující kurz personálního managementu ve výši 25 000,- Kč


 
    


                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakultyZpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení

Opatření děkana č. 42/2012

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních vědOpatření děkana č. 42/2012
Název:  

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání  


Projekt – PM : Navazující kurz personálního managementu


 
Účinnost:


20. září 2012V Praze dne 18. září 2012
                                                                                              PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                     děkan fakulty___________________________________________________________________________________________ 
Na základě vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a na základě zpracované předběžné kalkulace, stanovuji cenu za účast na kurzu:

Projekt – PM : Navazující kurz personálního managementu ve výši 25 000,- Kč


 
    


                                                                                                     PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


                                                                                                                             děkan fakultyZpracovala:  Bludská Jana


vedoucí ekonomického oddělení