Opatření děkana č. 41/2012
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 41/2012

Název:

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Účinnost:


1. října 2012

V Praze dne 30. září 2012
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


____________________________________________________________________________________________
Na základě ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrka“)

 1. Prověrku provede komise ve složení:


  Předseda:         Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník fakulty,


  Členové:           Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,


                             Ing. Jan Buček, specialista bezpečnosti práce a prevence rizik,


                             PhDr. Libor Stejskal, předseda ZO VOS FSV UK. 2. Před zahájením prověrky bude předseda informovat o tomto příkazu vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.


 3. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje specialista bezpečnosti práce a prevence rizik, dle platných předpisů.


 4. O provedené prověrce vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry.


 5. Termín zahájení prověrky: 19. listopad 2012


  Termín ukončení prověrky: 30. listopad 2012


  Termín předání zprávy děkanovi FSV UK:  21. prosinec 2012 6. Vedoucí děkanátu, tajemníci jednotlivých institutů a součásti FSV UK dodají předsedovi komise případné podněty týkající se nedostatků a návrhů na zlepšení v oblasti BOZP a péče o zaměstnance nejpozději 3 dny před zahájením prověrky.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník fakultyOpatření děkana č. 41/2012


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 41/2012

Název:

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Účinnost:


1. října 2012

V Praze dne 30. září 2012
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


____________________________________________________________________________________________
Na základě ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařizuji provést na všech pracovištích a zařízeních Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

prověrku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrka“)

 1. Prověrku provede komise ve složení:


  Předseda:         Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník fakulty,


  Členové:           Petr Balík, vedoucí provozně-technického oddělení,


                             Ing. Jan Buček, specialista bezpečnosti práce a prevence rizik,


                             PhDr. Libor Stejskal, předseda ZO VOS FSV UK. 2. Před zahájením prověrky bude předseda informovat o tomto příkazu vedení odborové organizace. Poté prověrka proběhne ve vzájemné dohodě a za účasti výše uvedeného člena odborové organizace.


 3. Průběh kontroly proběhne podle plánu, který zpracuje specialista bezpečnosti práce a prevence rizik, dle platných předpisů.


 4. O provedené prověrce vypracuje komise zprávu s patřičnými závěry.


 5. Termín zahájení prověrky: 19. listopad 2012


  Termín ukončení prověrky: 30. listopad 2012


  Termín předání zprávy děkanovi FSV UK:  21. prosinec 2012 6. Vedoucí děkanátu, tajemníci jednotlivých institutů a součásti FSV UK dodají předsedovi komise případné podněty týkající se nedostatků a návrhů na zlepšení v oblasti BOZP a péče o zaměstnance nejpozději 3 dny před zahájením prověrky.
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


děkan fakulty


Za správnost:


Ing. Jindřich Kolek, MBA, tajemník fakulty